Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >
20 lipca 2017

Aspekty techniczne (FAQ)

Interfejs dostępowy tego protokołu często oznaczony jest poprzez logo OAI. Natomiast oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych posiadające interfejs protokołu OAI-PMH to m.in.: dLibraDSpaceGreenstoneEPrints.

open-archives

Co zrobić jeżeli nasza biblioteka cyfrowa/repozytorium nie wspiera protokół OAI-PMH w wersji 2.0?

Jeżeli Państwa system nie posiada takiej możliwości, konieczne jest jej dodanie. Można się w tym celu skontaktować z dostawcą systemu lub spróbować dodać rozszerzenie samodzielnie np. przy pomocy jednego z gotowych narzędzi z listy " Tools and Strategies for Using and Enhancing / Extending the OAI Protocol ".

Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali konsultacji w tym zakresie, prosimy o kontakt, postaramy się pomóc (w miarę możliwości również nieodpłatnie).

Jak sprawdzić czy interfejs protokołu OAI-PMH w wersji 2.0 jest poprawnie zaimplementowany?

W tym celu zalecane jest sprawdzenie interfejsu OAI-PMH w serwisie OAI Repository Explorer przy pomocy funkcji "Test the specified/selected baseURL" dostępnej na stronie głównej tego serwisu.

Jakie są wymagania techniczne dla przyłączających się bibliotek cyfrowych/repozytoriów?

 1. Adres WWW biblioteki cyfrowej/repozytorium w postaci nazwy domenowej, np.:
  • poprawnie: http://przykladowa.biblioteka.pl/
  • niepoprawnie: http://234.32.67.11/
 2. Strona WWW biblioteki cyfrowej działająca na standardowych portach HTTP (port 80) i HTTPS (port 443),np:
  • poprawnie: http://przykladowa.biblioteka.pl/ (portów 80 i 443 nie trzeba podawać)
  • niepoprawnie: http://przykladowa.biblioteka.pl:88/
 3. Wykorzystanie OAI-Id jako identyfikatora rekordu w odpowiedzi OAI-PMH, oraz użycie tam adresu domenowego biblioteki np.:
  • poprawny OAI-Id: oai:przykladowa.biblioteka.pl:1234
  • niepoprawny OAI-Id: oai:234.23.12.23:1234
 4. Identyfikator OAI-Id nie powinien zawierać portu, na którym stoi biblioteka cyfrowa/repozytorium, np.:
  • poprawny OAI-Id: oai:przykladowa.biblioteka.pl:1234
  • niepoprawny OAI-Id: oai:przykladowa.biblioteka.pl:80:1234
 5. Dla każdej publikacji, w opisie przekazywanym przez protokół OAI-PMH istnieje co najmniej jedno pole:
  • z tytułem publikacji (atrybut dc:title),
  • z identyfikatorem (atrybut dc:identifier) w postaci odnośnika (URLa, np.: http://przykladowa.biblioteka.pl/publikacja/1) do publikacji na stronach Państwa biblioteki cyfrowej/repozytorium.

Jak udostępnić bibliotekę cyfrową na porcie 80?

Instytucje wykorzystujące zaawansowane oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych jak np. dLibra czy DSpace mogą mieć problem związany z wykorzystywaniem serwera Tomcat do udostępniania stron WWW. Chodzi o problem związany z równoczesnym uruchamianiem serwera Tomcat i innego serwera HTTP (np. Apache) na tej samej maszynie. Domyślnie serwer Apache działa na porcie 80, a serwer Tomcat na porcie 8080. Pożądana sytuacja to obydwa serwery udostępniające swoje zasoby na porcie 80. Ze względu na to poniżej pokrótce opisano jedną z metod konfiguracji dla tego typu oprogramowania.

Aby biblioteka cyfrowa działała na porcie 80 należy skonfigurować Tomcata do wspólnego działania z serwerem HTTP Apache. Jest to standardowe podejście w sytuacji kiedy port 80 jest zajęty - wówczas wykorzystujemy moduł mod_jk do Apache. Ogólna zasada działania jest taka, że ścieżkę/ścieżki w adresie URL, które ma obsługiwać Tomcat podaje się w konfiguracji Apache. Wtedy jeżeli Apache dostanie żądanie do danej ścieżki, przekaże je do obsługi do Tomcata, odbierze odpowiedź od Tomcata i odeśle użytkownikowi jako swoją. Tak więc jest to zupełnie niewidoczne dla użytkowników końcowych. Jest to działanie zbliżone do proxy, jednak realizowane przy pomocy specjalnego protokołu AJP.

Przykładowa (domyślna) konfiguracja plików

W Tomcacie w pliku conf/server.xml musimy mieć odkomentowane (domyślna konfiguracja): <connector protocol="AJP/1.3" redirectport="8443" enablelookups="false" port="8009" />

Konfiguracja w plikach Apache 2: LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so

ProxyPreserveHost On

ProxyPass / ajp://localhost:8009/ ProxyPassReverse / ajp://localhost:8009/

Dalsze informacje

Tutaj oraz tutaj znajduje się dokumentacja w języku angielskim na ten temat. Natomiast przykładowy opis w języku polskim jest dostępny tutaj. Porównanie wszystkich możliwych metod połączenia Tomcata z Apachem w języku angielskim znajdą Państwo tutaj.

W wypadku dalszych pytań lub problemów z konfiguracją , prosimy o kontakt. Jeżeli Państwa biblioteka cyfrowa wykorzystuje inne oprogramowanie, a nie wiedzą Państwo jak je skonfigurować, aby działało na porcie 80, również prosimy o kontakt!