Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >
16 grudnia 2016

Zgłoszenie do Europeany

Dane podstawowe

Nazwa serwisu internetowego: Pole wymagane

Nazwa instytucji prowadzącej serwis internetowy, występująca w umowie DEA: Pole wymagane

Kontakt do osoby przesyłającej skan umowy

Imię i nazwisko: Pole wymagane

E-mail: Pole wymagane

Telefon: Pole wymagane

Uwagi:

Skan umowy DEA (PDF, maks. 25 MB) Pole wymagane


Więcej informacji na temat zasad współpracy z Europeaną dostępnych jest na tej stronie informacyjnej.