Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >
22 marca 2016

Aspekty formalne FBC

Kto odpowiada za FBC?

FBC, czyli Federacja Bibliotek Cyfrowych, została stworzona i jest prowadzona przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Co daje przyłączenie się do FBC?

Przyłączenie serwisu internetowego do FBC daje m.in.:

 • Zwiększenie widoczności zasobów cyfrowych udostępnianych przez ten serwis w Internecie i ułatwienie dostępu do nich.
 • Ułatwienie współpracy z innymi serwisami takimi jak Europeana.
 • Uwzględnienie planów digitalizacji instytucji (o ile są one przekazywane do FBC) w bazie planów digitalizacji innych instytucji współpracujących z FBC oraz wykorzystanie ich w automatycznym systemie zapobiegania powielaniu digitalizacji tych samych obiektów w różnych ośrodkach.
 • Lokalizowanie obiektów cyfrowych z wykorzystaniem trwałych linków FBC.

Czy przyłączenie się do FBC nakłada na instytucję jakieś obowiązki?

Przyłączenie się do FBC jest związane z rozpoczęciem automatycznego okresowego pobierania przez serwis FBC:

 • obowiązkowo:
  • opisów (metadanych) dostępnych on-line obiektów cyfrowych,
 • opcjonalnie:
  • miniatur graficznych dostępnych on-line obiektów cyfrowych,
  • plików z treścią dostępnych on-line obiektów cyfrowych (na potrzeby indeksowania i przeszukiwania treści z poziomu FBC),
  • opisów (metadanych) obiektów przeznaczonych do digitalizacji

Przyłączenie się do FBC nie jest związane z:

 • opłatami na rzecz z PCSS,
 • przekazywaniem praw do publikacji cyfrowych na rzecz PCSS,
 • dodatkową regularną pracą ze strony administratorów przyłączonej biblioteki cyfrowej (przesyłanie danych jest automatyczne).

Kto może przyłączyć się do FBC?

Zasoby FBC są współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze i to właśnie serwisy tego typu instytucji są przede wszystkim przyłączane do FBC. Istotną cechą dostępnych poprzez FBC zasobów jest to, iż są one w zdecydowanej większości dostępne on-line bez żadnych ograniczeń takich jak np. konieczność odpłatności.

Jaki jest zakres odpowiedzialności FBC za widoczne w niej materiały?

PCSS (instytucja odpowiedzialna za FBC) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały publikowane w bibliotekach cyfrowych dostępnych poprzez Federację Bibliotek Cyfrowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji "Kwestie prawne".

Co należy zrobić w celu nawiązania współpracy z FBC?

Jeżeli prowadzicie Państwo serwis internetowy i chcielibyście, aby Wasze zasoby były dostępne również w serwisie FBC, powinniście upewnić się, że spełnione są wymagania techniczne FBC, a następnie  zarejestrować się w publicznie dostępnej bazie źródeł danych przy serwisie FBC.