Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Operatorem FBC jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN

Adres korespondencyjny:
Federacja Bibliotek Cyfrowych
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań

Adres formalny:
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062

Napisz do nas

przesuń mnie przesuń mnie