Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Lista instytucji, które podpisały umowę Data Exchange Agreement i przekazują dane do Europeany poprzez FBC

Poniższa lista ułożona jest w porządku chronologicznym.
L.p. Nazwa biblioteki cyfrowej Nazwa instytucji Data podpisania umowy
1. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej Politechnika Lubelska 2012/07/19
2. Tarnowska Biblioteka Cyfrowa Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie 2012/07/20
3. Małopolska Biblioteka Cyfrowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 2012/07/27
4. Elbląska Biblioteka Cyfrowa Biblioteka Elbląska im. C. Norwida 2012/07/27
5. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 2012/07/27
6. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku 2012/07/30
7. Radomska Biblioteka Cyfrowa Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu 2012/07/30
8. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska 2012/07/31
9. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 2012/07/31
10. Chełmska Biblioteka Cyfrowa Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti 2012/07/31
11. Repozytorium Politechniki Krakowskiej Biblioteka Politechniki Krakowskiej 2012/07/31
12. Cyfrowy Dolny Śląsk Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska 2012/07/31
13. Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES 2012/07/31
14. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych Konsorcjum "Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych" 2012/08/01
15. Biblioteka Cyfrowa "Regionalia Ziemi Łódzkiej" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi 2012/08/01
16. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych 2012/08/02
17. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego Uniwersytet Wrocławski 2012/08/02
18. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majakowskiego w Wejherowie 2012/08/08
19. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii Instytut Geodezji i Kartografii 2012/08/09
20. Śląska Biblioteka Cyfrowa Biblioteka Śląska 2012/08/13
21. Bialska Biblioteka Cyfrowa Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej 2012/08/14
22. Sanocka Biblioteka Cyfrowa Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku 2012/08/14
23. Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie Muzeum Narodowe w Warszawie 2012/08/20
24. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska 2012/08/24
25. e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 2012/09/11
26. Armarium. dominikańska biblioteka cyfrowa Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie 2012/09/18
27. Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania" Książnica Pomorska 2012/09/20
28. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA Biblioteka Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej Fundacja Ośrodka KARTA 2012/09/21
29. Pomorska Biblioteka Cyfrowa Politechnika Gdańska 2012/09/25
30. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Biblioteka Jagiellońska 2012/10/09
31. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa Politechnika Wrocławska, Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej 2012/10/15
32. Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego 2012/10/31
33. Biblioteka Cyfrowa UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 2012/11/05
34. Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu 2012/11/19
35. Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa Stowarzyszenie "Cyfrowa Galicja" 2012/11/26
36. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa Uniwersytet Zielonogórski 2012/12/05
37. Podlaska Biblioteka Cyfrowa Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku 2012/12/12
38. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego 2012/12/18
39.
Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA
Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe
2013/02/19
40.
Płocka Biblioteka Cyfrowa
Towarzystwo Naukowe Płockie
2013/04/24
41.
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2013/04/26
42.
Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
2013/04/13