Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >
21 marca 2016

Przewodnik po FBC

Najprostszym sposobem korzystania ze zbiorów FBC jest użycie wyszukiwarki.

Funkcje serwisu FBC bazują na opisach (metadanych) publikacji cyfrowych dostępnych w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach współpracujących z FBC. Informacje te aktualizowane są obecnie w serwisie FBC raz na dobę – w nocy. Technicznie wymiana danych odbywa się poprzez otwarty protokół OAI-PMH. Dzięki temu serwis FBC może współpracować z dowolnymi innymi systemami – jedynym warunkiem jest wsparcie dla wspomnianego protokołu.

Poniżej opisano główne funkcje dostępne w serwisie „Federacja Bibliotek Cyfrowych” bezpośrednio ze strony głównej lub też poprzez prowadzące z tej strony odnośniki:

 

wyszukiwanie_proste-01

 

Wyszukiwanie proste – Portal FBC daje użytkownikom możliwość przeszukiwania opisów cyfrowych publikacji dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach współpracujących z FBC. Każdy z takich opisów skojarzony jest z odnośnikiem prowadzącym do strony WWW danej biblioteki cyfrowej, na której wyszukany obiekt jest prezentowany użytkownikowi. Pełną listę naszych dostawców można znaleźć w zakładce „Biblioteki cyfrowe„. Możliwe jest przeszukiwanie całego opisu bądź też jego wybranego elementu (np. pola tytuł czy autor). Zestaw elementów zgodny jest ze schematem Dublin Core. Ekran prezentacji wyników wyszukiwania umożliwia zawężanie wyników do danych z jednej lub kilku bibliotek cyfrowych. Z wyników wyszukiwania użytkownik przekierowywany jest bezpośrednio do odpowiednich stron serwisu, z którego pochodzi przechowywany obiekt.

 

wyszukiwanie_zaawansowane-01

 

Wyszukiwanie zaawansowane – Wyszukiwanie zaawansowane łączy w sobie możliwości wyszukiwania w obiektach już dostępnych i planach digitalizacji, dając dodatkowo możliwość konstruowania zaawansowanych wyrażeń wyszukiwawczych w oparciu o operatory logiczne takie jak NOT czy AND. Pozwala ono również na ograniczanie liczby wyników wyszukiwania poprzez uwzględnienie dodatkowego kryterium daty modyfikacji opisu obiektu.

 

wyszukiwanie_identyfikatorem-01-300x104

 

Wyszukiwanie wg identyfikatora – Wyszukiwanie to pozwala na przejście od obiektu cyfrowego bezpośrednio na podstawie jego identyfikatora (np. numeru ISBN czy identyfikatora obiektów cyfrowych OAI). Identyfikator taki można podać w odpowiednim formularzu na stronach FBC lub też w pasku adresu przeglądarki internetowej, poprzedzając taki identyfikator adresem http://fbc.pionier.net.pl/id/. Dla przykładu chcąc znaleźć publikację o numerze ISBN 83-917202-2-5 można skorzystać z adresu http://fbc.pionier.net.pl/id/83-917202-2-5.

 

przegladanie_zbiorow-01

 

Przeglądanie zbiorów – Funkcja przeglądania przeznaczona jest dla osób, które nie szukają konkretnych publikacji, a bardziej chciałyby znaleźć coś ciekawego, poodkrywać samodzielnie zbiory polskich bibliotek cyfrowych. Funkcja ta pozwala na zapoznanie się z:

  • Obiektami dodanymi w ciągu ostatnich dni
  • Obiektami aktualnie przeglądanymi przez użytkowników FBC
  • Obiektami najpopularniejszymi w ciągu ostatnich 30 dni
  • Obiektami rekomendowanymi przez poszczególne biblioteki cyfrowe

Baza Bibliotek Cyfrowych – Baza Bibliotek Cyfrowych pozwala na zapoznanie się z informacjami na temat dostawców danych Federacji Bibliotek Cyfrowych. Dla każdej z bibliotek cyfrowych dostępne są:

  • Informacje ogólne, takiej jak adres WWW, e-mail czy opis
  • Lista instytucji współtworzących bibliotekę cyfrową
  • Zbiór kilku polecanych obiektów z tej biblioteki
  • Informacje techniczne