Atlasy astronomiczne

W zasobach polskich bibliotek cyfrowych można znaleźć zarówno sporo publikacji związanych z kosmosem i astronomią (łącznie z kopernikowskim De Revolutionibus orbium coelestium), jak i różnego rodzaju map i atlasów. Bardzo ciekawe jest jednak połączenie obu wymienionych typów obiektów – atlasów astronomicznych. Wśród wyników wyszukiwania w Federacji Bibliotek Cyfrowych znajduje się pokaźny zbiór tego rodzaju wydawnictw – niemalże wszystkie to zabytkowe starodruki zdobione kunsztownymi grafikami. Wiele z nich znajduje się w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA, są to publikacje z XVIII i XIX wieku: The solar system. Theory of the season(pol. Układ słoneczny. Teoria pór roku), łacińskie Systema Mundi Tychonicumwłoskie Planisferio celestemeridionale oraz niemiecki Sonnen-systemKolejne dzieła sprzed setek lat udostępnia Repozytorium Cyfrowe Insytutów Naukowych, są to niemieckie atlasy astronomiczne: Atlas zum Lehrbuch der kosmischen Physik (pol. Podręczny atlas fizyki kosmicznej) i Vollständiger Himmels – Atlas für freunde und Liebhaber der Sternkunde (pol. Pełne niebo – Atlas dla przyjaciół i miłośników astronomii). Pojedyncze obiekty obejrzeć można także m.in. w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (łacińskie, siedemnastowieczne Planispherium coeleste oraz Globi coelestis in tabulas planas redacti) oraz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej – Atlas novus coelestis

Atlas zum Lehrbuch
Atlas zum Lehrbuch
Globi coelestis
Globi coelestis
Atlas novus coelestis
Atlas novus coelestis
Planisferio celestemeridionale
Planisferio celestemeridionale
Planispherium coeleste
Planispherium coeleste
Sonnen system
Sonnen system
Systema Mundi Tychonicum
Systema Mundi Tychonicum
The solar system
The solar system
Vollstandiger himmels
Vollstandiger himmels
3 października 2016 /

autor: Redakcja portalu FBC

Dodaj komentarz