On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 3.6 million objects!

Bezpłatne warsztaty dla naukowców korzystających ze zbiorów bibliotek cyfrowych

Zapraszamy naukowców korzystających ze zbiorów bibliotek cyfrowych w swojej pracy badawczej do udziału w bezpłatnych warsztatach zatytułowanych „Wykorzystanie kolekcji cyfrowych do celów badawczych: obecne możliwości i potrzeby naukowców z dziedzin humanistycznych”. W ramach warsztatów planujemy przedstawić bieżące możliwości jakie oferuje naukowcom Federacja Bibliotek Cyfrowych oraz Europeana, a także omówić ograniczenia tych serwisów w

Prometeusz - Dunikowski, Xawery (1875-1964)

Prometeusz

219 times
Dunikowski, Xawery (1875-1964)
Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym - Bacciarelli, Marcello (1731-1818) (warsztat)
Bacciarelli, Marcello (1731-1818) (warsztat)
Mapa Hydrogeologiczna Polski online - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
GEOSERWIS - interaktywna mapa form ochrony przyrody w Polsce
Author unknown
Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 8 : [R-S]. - Niesiecki, Kasper (1682-1744).
Niesiecki, Kasper (1682-1744).
Most viewed
Myśliwstwo krajowe - Mylke, Wilhelm
Mylke, Wilhelm
Bojarzy Międzyrzeccy : studium etnograficzne - Pleszczyński, Adolf (1841-1925)
Pleszczyński, Adolf (1841-1925)
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki. Nr 2
Author unknown
Textband zum Bilderwerk schlesischer Kunstdenkmäler - Lutsch, Hans
Lutsch, Hans
Kurjer Wileński, R.13, nr 307 (8 listopada 1936) = 3910
Author unknown
Gazeta Toruńska 1912, R. 48 nr 145
Author unknown
Handlarz zwierzyny - French, W.
French, W.
Obraz dworów europejskich na początku XVII wieku przedstawiony w dzienniku podróży królewicza Władysława, syna Zygmunta III, do Niemiec, Austryi, Belgii, Szwajcaryi i Włoch, w roku 1624-1625 - Pac, Stefan (1587-1640)
Pac, Stefan (1587-1640)
Rozporządzenia Władz Krajowych dla Królestwa Galicyi i Bukowiny. 1861, cz. 1
Author unknown
Kościół Garnizonowy Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryi z 1897 r. (d. kościół ewangelicki, d. polskokatolicki) [Dokument ikonograficzny] - Marszałkowski, Janusz
Marszałkowski, Janusz
Zarys dziejów zboru ewangelicko-reformowanego w Piaskach Luterskich (Wielkich) koło Lublina 1563-1649-1849 - Bem, Kazimierz
Bem, Kazimierz
Synteza i badanie struktury iminowych podandów, kryptandów, dendrymerów oraz wybranych podatów i kryptatów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i nanotechnologii - Kołodziej, Beata
Kołodziej, Beata
Zarys historji wojennej 55-go poznańskiego pułku piechoty - Jasionek Stefan
Jasionek Stefan
Azja i Afryka: religie - kultury - języki - Klimiuk, Maciej
Klimiuk, Maciej
Mazurzy w Prusach Wschodnich - Sukertowa-Biedrawina, Emilia (1887-1970)
Sukertowa-Biedrawina, Emilia (1887-1970)
Dziennik Medycyny, Chirurgii i Farmacyi, 1822
Author unknown
Historya rzymska : 49 kopersztychami nayważnieysze czyny wyobrażaiącemi przyozdobiona. T. 2 / dzieło pośmiertne Millota ; z fr. na ięz. pol. przeł. przez Jozefa Girtlera. - Millot, Claude François Xavier (1726-1785).
Millot, Claude François Xavier (1726-1785).
Wpływ ciśnienia i temperatury na przejścia fazowe w wodnych emulsjach skrobi - Orłowska, Marta Anna.
Orłowska, Marta Anna.
Cechy i wymagania środowiska terapeutycznego dla osób starszych w domach seniora - Benek, Iwona
Benek, Iwona
Poszukiwania nowej chałupy dla Chałupy u Szpinaka - Radłowska, Renata
Radłowska, Renata
Ghetto potępione : powieść o duszy żydowskiej - Alberti, Kazimiera (1898-1962)
Alberti, Kazimiera (1898-1962)
Katalog rękopisów polskich (poezyj) : wywiezionych niegdyś do Cesarskiej Bibljoteki Publicznej w Petersburgu znajdujących się obecnie w Bibljotece Uniwersyteckiej w Warszawie - Kozłowska-Studnicka, Janina
Kozłowska-Studnicka, Janina
List Stefana Starzyńskiego do Stefana Wiecheckiego z dnia 21 października 1938 r. - Starzyński, Stefan (1893-1939)
Starzyński, Stefan (1893-1939)
Polimorfizm wybranych genów oraz ich wpływ na występowanie zaburzeń rytmu i rokowanie w przewlekłej niewydolności serca - Chmielewska-Michalak Lidia
Chmielewska-Michalak Lidia
Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki. Cz. 1 - Cichowska, Zofia
Cichowska, Zofia
Recently viewed
Linoryt - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt - Stefanowski, Andrzej (1937 -)

Linoryt

0 times
Stefanowski, Andrzej (1937 -)
Linoryt [5] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [5]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Łagów (linoryt) - Para, Stanisław (1934- )
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt [6] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [6]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linocut graphics
Katedra - Kotlarczyk, Józef (1922-1994)

Katedra

0 times
Kotlarczyk, Józef (1922-1994)
Wilno - Katedra - Narębska-Dębska, Barbara (1921-2000)
Narębska-Dębska, Barbara (1921-2000)
Wilno - Katedra - Rolicz, Stanisław (1913-1997)
Rolicz, Stanisław (1913-1997)
Gdańsk - katedra - Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Pelplin - katedra - Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Graphics of cathedrals
Portret Lawinii z książąt Koreckich Radziwiłłowej (ca 1587- ca1641) - nieznany malarz polski
nieznany malarz polski
Portret Anny z Kettlerów Radziwiłłowej (1567-1617) - nieznany malarz polski
nieznany malarz polski
Portret Julii Bock - Simmler, Józef (1823-1868)
Simmler, Józef (1823-1868)
Portret kobiety - Gażycz, Maria (1869-1935)
Gażycz, Maria (1869-1935)
Portret Jadwigi z Tarłów Mniszchowej (zm. 1629) - Nieznany malarz polski
Nieznany malarz polski
Jewellery on pictures
Das Unsterblichen Ruhms würdige Grabmahl Des [...] Herren Gottfried von Schmettau [...], Bediente Mit folgenden Zeilen [...] Christian Gryphius. - Gryphius, Christian (1649-1706)
Gryphius, Christian (1649-1706)
Discours Sur L
Grothaus, Karl von
Unser heutiges Concertwesen - Schäffer, Julius
Schäffer, Julius
Bey der Beerdigung 1749. den 8. Octobr. des [...] Herrn M. Joh. Siegmund John [...] Suchten ihr schuldiges Beyleid an den Tag zu legen die Auditores Primi Ordinis.
Author unknown
Piae vitae et mortis cogitationum duae
Author unknown
Tractatus iuris civilis et canonici ; Sophilogium - Johannes de Bromyard
Johannes de Bromyard
Zur Geschichte der Kirchengemeine Koiskau und Campern (Chronik) zum 200 jährigen Kirchen weih jubiläum Koiskau […] - Reymann, Gottfried
Reymann, Gottfried
Walka dziatwy polskiej z pruską szkołą - Jabczyński, Mieczysław
Jabczyński, Mieczysław
Zbiór autografów - Crato, Johannes (1519-1585)
Crato, Johannes (1519-1585)
De S. Lvca Evangelista : Carmen Sapphicum / P. Vinc. Vratisl. R. - Vietz, Peter (1519-1581)
Vietz, Peter (1519-1581)
Fragmenty starołacińskiego tłumaczenia Biblii
Author unknown
object

0 times
Author unknown
Predloženi a neb poczátek gednoho každeho njže psaneho Ortele ...
Author unknown
Collectanea medica - Scholtz, Laurentius
Scholtz, Laurentius
[Odpisy listów J. W. Ueberfelda do różnych osób, l. 1697-1731] i [Auserlesene Worte zur Taeglicher Uebung und Aufwechung aus der Seelige Mannes Gottes Johann Georg Gichtels Send-Briefen] - Gichtel J. G.
Gichtel J. G.
Psalterium nocturnum
Author unknown
Autografy i odpisy oraz spisy dzieł Jacoba Boehmego - Boehme, Jakob (1575-1624)
Boehme, Jakob (1575-1624)
Umständliche Beschreibung der Neustädter Bibliothek bey der Kirche des H. Bernhardins in Breslau [...] von Johann Dawid Wolf, einen Liegnitzer. - Wolf, Johann David
Wolf, Johann David
Textus varii

Textus varii

0 times
Author unknown
Missale

Missale

0 times
Author unknown
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
Dzień Dobry, R.8, nr 286 (16 października 1938) + dod.: Ilustracja Świąteczna
Author unknown
Dzień Dobry, R.8, nr 287 (17 października 1938)
Author unknown
Dzień Dobry, R.8, nr 276 (6 października 1938)
Author unknown
Gazeta Kaliska : informacyjno-anonsowa, R.9, nr 120 (30 maja 1901)
Author unknown
Kurjer Poznański, R.14, nr 108 (11 maja 1919)
Author unknown
Kurjer Poznański, R. 15, nr 179 (7 sierpnia 1920)
Author unknown
Gazeta Kaliska : informacyjno-anonsowa, R.9, nr 243 (24 października 1901)
Author unknown
Gazeta Kaliska : informacyjno-anonsowa, R.9, nr 240 (20 października 1901)
Author unknown
Gazeta Kaliska : informacyjno-anonsowa, R.9, nr 239 (19 października 1901)
Author unknown
Dzień Dobry, R.8, nr 322 (21 listopada 1938)
Author unknown
Gazeta Kaliska : informacyjno-anonsowa, R.9, nr 140 (23 czerwca 1901)
Author unknown
Przegląd Humanistyczny, R. 25, nr 7/9 (1981)
Author unknown
Kurjer Poznański, R. 15, nr 182 (11 sierpnia 1920) + dod.
Author unknown
Gazeta Kaliska : informacyjno-anonsowa, R.9, nr 231 (10 października 1901)
Author unknown
Dzień Dobry, R.8, nr 323 (22 listopada 1938)
Author unknown
Dzień Dobry, R.8, nr 290 (20 października 1938)
Author unknown
Kurjer Poznański, R.14, nr 218 (21 września 1919)
Author unknown
Kurjer Poznański, R.14, nr 220 (24 września 1919)
Author unknown
Dzień Dobry, R.8, nr 292 (22 października 1938)
Author unknown
Kurjer Poznański, R.14, nr 180 (7 sierpnia 1919)
Author unknown
CBN Polona

FBC recommends

[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2015 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

Add next query element
You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login

Build query

Add next query element