Święci

Początek listopada to czas zadumy i pamięci o zmarłych bliskich, Dni Wszystkich Świętych i Zadusznych. Zgodnie z doktryną kościoła katolickiego, to przypomnienie o wierze w obcowanie świętych, powołaniu do świętości i hagiografii. W zasobach bibliotek należących do Federacji Bibliotek Cyfrowych znajdziemy wiele wizerunków osób świętych w tradycji chrześcijańskiej. Są to zarówno anonimowe dzieła sprzed paru wieków jak i XX-wieczne interpretacje malarskie. Sporo obrazów tego typu znajduje się w Cyfrowym Muzeum Narodowym w Warszawie: odbitki graficzne XVIII-wiecznych drzeworytów św. Kazimierza, św. Wawrzyńca, św. Jana Nepomucena; XVII-wieczne włoskie płótno olejne przedstawiające św. Hieronima; obraz Jacka Malczewskiego z 1908 r. interpretujący wizerunek św. Franciszka w sposób charakterystyczny nie tylko dla nurtu Młodej Polski, ale także w niezwykle ciekawym, indywidualnym stylu malarza. Kolejne wizerunki świętych obejrzeć możemy w m.in Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, są to dzieła XX-wieczne: rysunek ze św. Bernardem, drzeworyt barwny ze św. Jerzym i drzeworyt monochromatyczny ze św. Antonim. Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA udostępnia m.in. akwarele z początku XX-wieku (św. Stanisław i św. Jan Kanty) oraz XVIII-wieczny drzeworyt z św. Judą Tadeuszem. W Katalogu zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności PAUart znajdziemy fotografie obrazów z daru profesor Karoliny Lanckorońskiej dla Zamku Królewskiego na Wawelu, m.in.: św. Franciszka, św. Sebastiana i św. Andrzeja.

św. Andrzej
św. Andrzej
św. Antoni
św. Antoni
św. Bernard
św. Bernard
sw-franciszek-2
św. Franciszek
św. Hieronim
św. Hieronim
św. Franciszek
św. Franciszek
św. Jan Kanty
św. Jan Kanty
św. Jan Nepomucen
św. Jan Nepomucen
św. Jerzy
św. Jerzy
św. Juda Tadeusz
św. Juda Tadeusz
św. Kazimierz
św. Kazimierz
św. Mikołaj
św. Mikołaj

św. Sebastian

św. Stanisław

św. Wawrzyniec
3 listopada 2016 /

autor: Redakcja portalu FBC

Dodaj komentarz