On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 8.4 million objects!

Plakat Rights Statements w formie schematu decyzyjnego

Schemat decyzyjny został opracowany na potrzeby instytucji współpracujących z Federacją Bibliotek Cyfrowych, aby ułatwić im stosowanie oświadczeń prawnych RightsStatements.org. Serwis ten oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów.

See also

Temporarily Unavailable

Most viewed
W odchłani niedoli ludzkiej i nędzy : tajemnica domu noclegowego przy ul. Dzikiej nr 62 - Jordan, Tadeusz
Jordan, Tadeusz
Danziger Wirtschaftszeitung. Jg.14, Nr. 26 (29 Juni 1934)
Author unknown
Biomateriały - Świeczko-Żurek, Beata

Biomateriały

moments ago
Świeczko-Żurek, Beata
Tajemnice hierarchii rzymskiej : nietolerancya, despotyzm, pycha, obłuda i zdrajczość rzymskiego kleru, dla przestrzeżenia ludu polskiego odkryta : (na podstawie wyciagów z prasy katolickiej, mów i pism dostojników kościelnych, oraz tekstu ślubów kapłańskich i zakonnych).
Author unknown
Objawione tajemnice i przepisy rozmaitych doświadczonych użytkow w gospodarstwie wiejskiem, domowém, w sztukach, rzemiosłach i t. p. na wygodę i oszczędność w różnych potrzebach życia.
Author unknown
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, z. 2 (21), 1966
Author unknown
Tajemnica piątego pułku węgierskich huzarów : powieść - Łoś, Wincenty (1857-1918)
Łoś, Wincenty (1857-1918)
Z działalności Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w latach 2019-2020 - Borodziuk, Paulina Autor
Borodziuk, Paulina Autor
Wiedza, jednostka, społeczeństwo: zarys koncepcji socjologii wiedzy - Ziółkowski, Marek A.
Ziółkowski, Marek A.
Najświętsza Marja Matka Boża : wykład tajemnic życia, zasług i chwały Niepokalanie Poczętej Najświętszej Maryi Panny, podzielony na trzy części: Radosną, Bolesną i Chwalebną. Cz. 1, Radosna - Pruszkowski, Józef (1837-1925)
Pruszkowski, Józef (1837-1925)
Łatwy Sposob Nauczenia Się Po Rossyisku Y Po Polsku Czytac Y Pisac : w Rożnych odmianach liter, tak Druku, iako też i skoropisu, z Przydaniem Rozmow, wierszow, anekdótow, Listow, liczb, Arabskich Rzymskich, Ruskich, i słow pod Alfabetem co potrzebnieyszych. A Używanych Nayczęściey - Makulski, Franciszek (ca 1740-1795)
Makulski, Franciszek (ca 1740-1795)
Terenowe organy władzy i administracji - Stelmach, Andrzej
Stelmach, Andrzej
Tajemnice Lwowa : oryginalny romans historyczny illustrowany : z końca 1 a początku 2 połowy 19 wieku. T. 2 - Waruszyński, A. J.
Waruszyński, A. J.
Uwagi i modlitwy stosowne do pobożnego rozpamiętywania męki najdroższej Zbawiciela naszego oraz tajemnic życia, zaśnięcia i wniebowzięcia Matki Jego w górach sławnej Kalwaryi Zebrzydowskiej - Serwan, Paschalis (?-1803)
Serwan, Paschalis (?-1803)
Tajemnica Soboru na Placu Saskim - Baumfeld, Gustaw Bolesław (1879-1940)
Baumfeld, Gustaw Bolesław (1879-1940)
Tajemnice zjawisk spirytystycznych w świetle badań naukowych. T. 1, Objawy fizykalne : (teleplastja i telekinezja) - Libański, Edmund (1862–1928)
Libański, Edmund (1862–1928)
Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta - Dubas-Urwanowicz, Ewa
Dubas-Urwanowicz, Ewa
Z tajemnic kryminologa : (najciekawsze motywy zbrodni, zdobycze techniki śledczej i przykłady wykrycia przestępcy) - Raczyński, Kazimierz (fl. ca 1933)
Raczyński, Kazimierz (fl. ca 1933)
Kartka z tajemnic życia : opowiadanie kryminalnego procesu odbytego w Monachium w roku 1894 - Czyński, Czesław (1858-1932)
Czyński, Czesław (1858-1932)
Zabrze : nieznane oblicza śląskiej architektury. [T. 1] - Wagner, Tomasz
Wagner, Tomasz
Tajemnice Krakowa, powieść, spisane przez samego Lucypera i dewotkom krakowskim w dowód uznania ich zasług dedykowane. - Bałucki, Michał (1837-1901)
Bałucki, Michał (1837-1901)
Narodnyâ russkiâ derevânnyâ izděliâ : predmety domašnâgo, hozâjstvennago i otčasti cerkovnago obihoda. Vyp. 3 - Bobrinskoj, Aleksej Alekseevič (1861-1938) Autor
Bobrinskoj, Aleksej Alekseevič (1861-1938) Autor
Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej: studium demograficzno-społeczne - Kuklo, Cezary
Kuklo, Cezary
Tajemnica płonącego samolotu : powieść - Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945)
Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945)
Walka sejmowa o konfederację warszawską w roku 1587 - Lepszy, Kazimierz (1904–1964)
Lepszy, Kazimierz (1904–1964)
Recently viewed
Katedra w Mediolanie - Nieznany
Nieznany
Katedra Św. Jana - Starkman, M.ichał. Ryt.
Starkman, M.ichał. Ryt.
Katedra Śgo Jana
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : [Detale]
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : Stanisław Strzelica
Author unknown
Graphics of cathedrals
Vol.73.no.7(1999)-SpisTreści-Okładki
Author unknown
Cautires apterus, a New Species and the First Record of Wingless Male Lycidae (Coleoptera) Discovered in the North Pare Mountains, Tanzania - Bocak, Ladislav
Bocak, Ladislav
Obserwacje nad skupieniami Viviparus fasciatus Müll. Na terenie łachy wiślanej Konfederatka
Author unknown
Z badań nad strukturą przestrzenną populacji kilku wybranych gatunków Collembola
Author unknown
Badania nad strefa przejścia zbiorowisk leśnych
Author unknown
Zmiennośc pozioma temperatury powietzra w zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego
Author unknown
Rozmieszczenie i dynamika liczebnosci mięczaków dennych na łasze wiślanej Konfederatka pod Wyszogrodem
Author unknown
Rozmieszczenie skorupiaków planktonowych w litoralu i pelagialu ze szczegówlnym uwzględnieniem granicy między biotopami
Author unknown
Dynamika liczebności Tendipedidae bentosowych na terenie mulistych odcinków łachy Konfederatka
Author unknown
Uwagi o rozmieszczeniu przestrzennym komarów w środowisku zagospodarowanym przez człowieka
Author unknown
Kształtowanie się zgrupowań wodopójek (Hydracarina) w różnych środowiskach jeziora Wilkus
Author unknown
Zmiany liczebności pajaków na kilku łąkach
Author unknown
An attempt at analysing the habitat of Viviparus fasciatus (Müll.)
Author unknown
Obserwacje nad termiką rozwoju jaj jedwabnika chińskiego Antherea pernyi Guer
Author unknown
Wpłuw temperatur stałych i przemiennych na metabolizm oddechowy ślimaka zaroślowego Arianta arbustorum L.
Author unknown
Über die Verikalverteilung der Vögel in einem Pineto-Quercetum Biotop
Author unknown
Studia nad zbiorowiskami zwierzęcymi roślinności zanurzonej i pływającej jeziora Druzno
Author unknown
Dalsze badania nad wpływem populacji na rezultat walk samców myszy
Author unknown
Beobachtungen über die Quantitätsveränderungen der Laufkäfer (Carabidae) auf verschiedenen Feldkulturen
Author unknown
Obserwacje nad omomiłkami (Cantharis L.) występujacymi na rzepaku ozimym
Author unknown
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Ziemia VIII - Przybyliński, Bogdan (1936-)

Ziemia VIII

0 times
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Ziemia XXXIII - Przybyliński, Bogdan (1936-)
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Ziemia - Przybyliński, Bogdan (1936-)

Ziemia

0 times
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Nadwiślanin. Gazeta Ziemi Chełmińskiej, 1931.01.23 R. 13 nr 18
Author unknown
Arkona, 1946, nr 3 - Brzęczkowski, Stanisław (1897-1955)
Brzęczkowski, Stanisław (1897-1955)
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 9
Author unknown
Goniec Nadwiślański Ilustrowany : bezpłatny dodatek tygodniowy Gońca Ndwiślańskiego 1931.12.20 R.5 nr 51
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 81
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 80
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 76
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 77
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 82
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 83
Author unknown
Q. D. B. V. de religionis Christianae in Polonia initiis dissertationem praeside Godofr. Lengnich [...] in auditorio maximo die IX Decembr. MDCCXXXIV. tuebitur Nathanael Frider. Kautz, Gedanensis. - Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Epistolarum historico-familiarum, t. 1, pars 1 - Załuski, Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711)
Załuski, Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711)
Memoires pour servir a l
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Pacta conventa Augusti III. Regis Poloniarum Magni Ducis Lituaniae et Electoris Saxoniae / commentario perpetuo illustrata a Godofredo Lengnich D. - Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Mundus symbolicus, in emblematum universitate formatus, explicatus, et tam sacris, quam profanis eruditionibus ac sententiis illustratus... T. 1-2 - Picinelli, Filippo (1604-1678)
Picinelli, Filippo (1604-1678)
Modlitewnik

Modlitewnik

0 times
Author unknown
Newer und alter Schreib-Calender auffs Jahr... - Linnemann, Albert (1603–1653)
Linnemann, Albert (1603–1653)
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login