On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 8.2 million objects!

Plakat Rights Statements w formie schematu decyzyjnego

Schemat decyzyjny został opracowany na potrzeby instytucji współpracujących z Federacją Bibliotek Cyfrowych, aby ułatwić im stosowanie oświadczeń prawnych RightsStatements.org. Serwis ten oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów.

See also

Temporarily Unavailable

Most viewed
Jak prowadzić bibljoteki wędrowne : wskazówki i przykłady - Radlińska, Helena (1879-1954)
Radlińska, Helena (1879-1954)
Jahresbericht der Friedrich-Wilhelms-Schule (Realgymnasium nebst Vorschule) zu Stettin
Author unknown
Przyjaciel Dzieci : pismo tygodniowe ilustrowane. R. 34, 1894 nr 8 (12 [24] II)
Author unknown
Varšavskij Dnevnik., 1869, nr 229 (4 noâbrâ)
Author unknown
Warszawa. Ulica Chmielna 89. Podwórko
Author unknown
Siarka. 1996, nr 01
Author unknown
Wpływ społeczny a jakość życia - Doliński, Dariusz
Doliński, Dariusz
Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych 1929 spis rzeczy
Author unknown
Pąkowie : organ Kółka Literackiego Młodzieży Szkolnej, R. 4, nr 3 (grudzień 1926) = nr 11
Author unknown
Kurier Lubelski, R. 15 nr 193 (18 sierpnia 1971)
Author unknown
Warszawa. Ulica Chmielna 89. Podwórko
Author unknown
Zasady ekonomiki. T. 2 - Marshall, Alfred (1842-1924)
Marshall, Alfred (1842-1924)
Przyjaciel Dzieci : pismo tygodniowe ilustrowane. R. 34, 1894 nr 42 (8 [20] X)
Author unknown
Wiadomości Włochowskie: pismo tygodniowe. 1929 nr 4
Author unknown
Gazeta Poznańska : wychodzi codziennie po południu, 1920
Author unknown
Wartość funkcji w obiektach zabytkowych
Author unknown
Kwartalnik Konserwatywny, 1997, nr 1 (wiosna)
Author unknown
Warszawa. Ulica Chmielna 89. Podwórko 1965 r.
Author unknown
Gettery barowe rozpylane - Metoda oznaczania ilości odparowanego baru BN-65/3273-01 - Przemysłowy Instytut Elektroniki (oprac.)
Przemysłowy Instytut Elektroniki (oprac.)
Warszawa. Lata 30-te
Author unknown
Getreidebrennerei G. & W. Ruppert in Herischdorf / Malinnik [Dokument elektroniczny]
Author unknown
Przyjaciel Dzieci : pismo tygodniowe ilustrowane. R. 34, 1894 nr 7 (5 [17] II)
Author unknown
Warszawa. Ulica Żelazna 18. Ulica Chmielna 124
Author unknown
Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Benedicti XIII, pontificis maximi, ejusdem Ordinis. T. 1, Ab anno 1215 ad 1280
Author unknown
Ratiborer Kreis-Blatt, 1885, Stück 24
Author unknown
Recently viewed
Linoryt - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt - Stefanowski, Andrzej (1937 -)

Linoryt

0 times
Stefanowski, Andrzej (1937 -)
Linoryt [10] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [10]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt [8] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [8]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt [7] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [7]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linocut graphics
Pelplin - katedra - Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Gdańsk - katedra - Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Katedra w Mediolanie - Nieznany
Nieznany
Katedra Św. Jana - Starkman, M.ichał. Ryt.
Starkman, M.ichał. Ryt.
Katedra Śgo Jana
Author unknown
Graphics of cathedrals
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 20, 1883, no 201
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 32, 1895, no 69
Author unknown
Kurjer Warszawski : dodatek poranny. R. 91, 1911, nr 113
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 24, 1887, no 173
Author unknown
Kurjer Warszawski : dodatek poranny. R. 90, 1910, nr 345
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 27, 1890, no 279
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 18, 1881, nr 81
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 32, 1895, no 68
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 20, 1883, no 199
Author unknown
Kurjer Warszawski. R. 91, 1911, nr 113
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 24, 1887, no 168
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 20, 1883, no 191
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 27, 1890, no 264
Author unknown
Kurjer Warszawski. R. 90, 1910, nr 340
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 32, 1895, no 94
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 18, 1881, nr 82
Author unknown
Kurjer Warszawski : dodatek poranny. R. 91, 1911, nr 116
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 24, 1887, no 177
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 32, 1895, no 61
Author unknown
Gazeta Handlowa : dziennik poświęcony handlowi, polityce i ekonomii. R. 20, 1883, no 198
Author unknown
e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login