On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 8.4 million objects!

Plakat Rights Statements w formie schematu decyzyjnego

Schemat decyzyjny został opracowany na potrzeby instytucji współpracujących z Federacją Bibliotek Cyfrowych, aby ułatwić im stosowanie oświadczeń prawnych RightsStatements.org. Serwis ten oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów.

See also

Temporarily Unavailable

Most viewed
K.Boratyńska Krystyna Boratyńska, A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, J.Dolatowski Jakub Dolatowski

moments ago
K.Boratyńska Krystyna Boratyńska, A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, J.Dolatowski Jakub Dolatowski
A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, A.Tomlik Anna Tomlik, J.Zieliński Jerzy Zieliński

moments ago
A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, A.Tomlik Anna Tomlik, J.Zieliński Jerzy Zieliński
Dzień Pomorski 1935.10.16, R. 7 nr 240
Author unknown
K.Browicz Kazimierz Browicz, J.Zieliński Jerzy Zieliński, J.Hantz Jacek Hantz

moments ago
K.Browicz Kazimierz Browicz, J.Zieliński Jerzy Zieliński, J.Hantz Jacek Hantz
Prywatne archiwum fotograficzne roślin drzewiastych Stanisława Sokołowskiego : Wierzby
Author unknown
P.Pukacki

moments ago
P.Pukacki
Freundschaffts-Pflicht und Ehren-Bezeugung, Dem [...] Herrn Christoff Hoffmann, Königl. Stadt Thorn wolverdienten Rath-Manne, und der Zeit Neustädtischen Richter, Als Selbiger Den 20. Januarii dieses 1702. Jahres, im 62. seines Alters sanfft und seelig von dieser Welt abgeschieden war, und darauff Den 25. desselben Monats [...] zur Erden bestattet wurde, danckbarlich abgestattet von Jnnenbenandten
Author unknown
Tygodnik Chełmski. Pismo PZPR 1988 R.IX Nr 36
Author unknown
A.Boratyński Adam Boratyński, A.Tomlik Anna Tomlik, J.Zieliński Jerzy Zieliński

moments ago
A.Boratyński Adam Boratyński, A.Tomlik Anna Tomlik, J.Zieliński Jerzy Zieliński
A.Boratyński Adam Boratyński, K.Boratyńska Krystyna Boratyńska

moments ago
A.Boratyński Adam Boratyński, K.Boratyńska Krystyna Boratyńska
K.Browicz Kazimierz Browicz

moments ago
K.Browicz Kazimierz Browicz
A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, A.Tomlik Anna Tomlik, J.Zieliński Jerzy Zieliński

moments ago
A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, A.Tomlik Anna Tomlik, J.Zieliński Jerzy Zieliński
Lullula arborea - coll: K. Wodzicki

Lullula arborea

moments ago
coll: K. Wodzicki
A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, A.Tomlik Anna Tomlik, J.Zieliński Jerzy Zieliński

moments ago
A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, A.Tomlik Anna Tomlik, J.Zieliński Jerzy Zieliński
Prywatne archiwum fotograficzne roślin drzewiastych Stanisława Sokołowskiego : Trześnia
Author unknown
A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, J.Zieliński Jerzy Zieliński

moments ago
A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, J.Zieliński Jerzy Zieliński
K.Boratyńska Krystyna Boratyńska, A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, J.Dolatowski Jakub Dolatowski

moments ago
K.Boratyńska Krystyna Boratyńska, A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, J.Dolatowski Jakub Dolatowski
K.Boratyńska Krystyna Boratyńska, A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, J.Dolatowski Jakub Dolatowski

moments ago
K.Boratyńska Krystyna Boratyńska, A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, J.Dolatowski Jakub Dolatowski
Absolwenci szkoły dla dorosłych 1958
Author unknown
Gazeta Olsztyńska. 1902, nr 58
Author unknown
Prywatne archiwum fotograficzne roślin drzewiastych Stanisława Sokołowskiego : Topole
Author unknown
A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, J.Zieliński Jerzy Zieliński

moments ago
A.Boratyński Adam Boratyński, K.Browicz Kazimierz Browicz, J.Zieliński Jerzy Zieliński
A.Boratyński Adam Boratyński, K.Boratyńska Krystyna Boratyńska

moments ago
A.Boratyński Adam Boratyński, K.Boratyńska Krystyna Boratyńska
Dywany dwuosnowowe braci Składanowskich z Wyszkowa / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1954 t.8 z.1 - Cieśla-Reinfussowa, Zofia
Cieśla-Reinfussowa, Zofia
Das Andencken einer dreyfachen Creutz-Probe Wird Dem [...] Herren Hrn. Martino Bernhardi [...] als Er [...] die traurige Post von Zittau bekommen solte, Welcher gestalt Tit. Hrn. Joh. Christian Meyern [...] Sein [...] Söhngen Christian Bernhard Meyer [...] durch den Zeitlichen Tod entzogen [...] vorgestellet Von Christian Weisen [...]. - Weise, Christian (1642-1708)
Weise, Christian (1642-1708)
Recently viewed
Katedra w Mediolanie - Nieznany
Nieznany
Katedra Św. Jana - Starkman, M.ichał. Ryt.
Starkman, M.ichał. Ryt.
Katedra Śgo Jana
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : [Detale]
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : Stanisław Strzelica
Author unknown
Graphics of cathedrals
Vol.73.no.7(1999)-SpisTreści-Okładki
Author unknown
Cautires apterus, a New Species and the First Record of Wingless Male Lycidae (Coleoptera) Discovered in the North Pare Mountains, Tanzania - Bocak, Ladislav
Bocak, Ladislav
Obserwacje nad skupieniami Viviparus fasciatus Müll. Na terenie łachy wiślanej Konfederatka
Author unknown
Z badań nad strukturą przestrzenną populacji kilku wybranych gatunków Collembola
Author unknown
Badania nad strefa przejścia zbiorowisk leśnych
Author unknown
Zmiennośc pozioma temperatury powietzra w zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego
Author unknown
Rozmieszczenie i dynamika liczebnosci mięczaków dennych na łasze wiślanej Konfederatka pod Wyszogrodem
Author unknown
Rozmieszczenie skorupiaków planktonowych w litoralu i pelagialu ze szczegówlnym uwzględnieniem granicy między biotopami
Author unknown
Dynamika liczebności Tendipedidae bentosowych na terenie mulistych odcinków łachy Konfederatka
Author unknown
Uwagi o rozmieszczeniu przestrzennym komarów w środowisku zagospodarowanym przez człowieka
Author unknown
Kształtowanie się zgrupowań wodopójek (Hydracarina) w różnych środowiskach jeziora Wilkus
Author unknown
Zmiany liczebności pajaków na kilku łąkach
Author unknown
An attempt at analysing the habitat of Viviparus fasciatus (Müll.)
Author unknown
Obserwacje nad termiką rozwoju jaj jedwabnika chińskiego Antherea pernyi Guer
Author unknown
Wpłuw temperatur stałych i przemiennych na metabolizm oddechowy ślimaka zaroślowego Arianta arbustorum L.
Author unknown
Über die Verikalverteilung der Vögel in einem Pineto-Quercetum Biotop
Author unknown
Studia nad zbiorowiskami zwierzęcymi roślinności zanurzonej i pływającej jeziora Druzno
Author unknown
Dalsze badania nad wpływem populacji na rezultat walk samców myszy
Author unknown
Beobachtungen über die Quantitätsveränderungen der Laufkäfer (Carabidae) auf verschiedenen Feldkulturen
Author unknown
Obserwacje nad omomiłkami (Cantharis L.) występujacymi na rzepaku ozimym
Author unknown
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Ziemia VIII - Przybyliński, Bogdan (1936-)

Ziemia VIII

0 times
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Ziemia XXXIII - Przybyliński, Bogdan (1936-)
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Ziemia - Przybyliński, Bogdan (1936-)

Ziemia

0 times
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Nadwiślanin. Gazeta Ziemi Chełmińskiej, 1931.01.23 R. 13 nr 18
Author unknown
Arkona, 1946, nr 3 - Brzęczkowski, Stanisław (1897-1955)
Brzęczkowski, Stanisław (1897-1955)
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 9
Author unknown
Goniec Nadwiślański Ilustrowany : bezpłatny dodatek tygodniowy Gońca Ndwiślańskiego 1931.12.20 R.5 nr 51
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 81
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 80
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 76
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 77
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 82
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 83
Author unknown
Q. D. B. V. de religionis Christianae in Polonia initiis dissertationem praeside Godofr. Lengnich [...] in auditorio maximo die IX Decembr. MDCCXXXIV. tuebitur Nathanael Frider. Kautz, Gedanensis. - Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Epistolarum historico-familiarum, t. 1, pars 1 - Załuski, Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711)
Załuski, Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711)
Memoires pour servir a l
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Pacta conventa Augusti III. Regis Poloniarum Magni Ducis Lituaniae et Electoris Saxoniae / commentario perpetuo illustrata a Godofredo Lengnich D. - Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Mundus symbolicus, in emblematum universitate formatus, explicatus, et tam sacris, quam profanis eruditionibus ac sententiis illustratus... T. 1-2 - Picinelli, Filippo (1604-1678)
Picinelli, Filippo (1604-1678)
Modlitewnik

Modlitewnik

0 times
Author unknown
Newer und alter Schreib-Calender auffs Jahr... - Linnemann, Albert (1603–1653)
Linnemann, Albert (1603–1653)
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login