On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 8.5 million objects!

Plakat Rights Statements w formie schematu decyzyjnego

Schemat decyzyjny został opracowany na potrzeby instytucji współpracujących z Federacją Bibliotek Cyfrowych, aby ułatwić im stosowanie oświadczeń prawnych RightsStatements.org. Serwis ten oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów.

See also

Dienstanweisung für Schaffner und Fahrer - Städtische Straßenbahn Breslau
Städtische Straßenbahn Breslau
Odpisy listów Johanna Wilhelma Ueberfelda do różnych osób - Ueberfeld, Johann Wilhelm (1659-1732)
Ueberfeld, Johann Wilhelm (1659-1732)
Compendium theologicae veritatis - Hugo Argentinensis (około 1200-1268)
Hugo Argentinensis (około 1200-1268)
Women in defence and security - Pacek, Piotr
Pacek, Piotr
Listy Teofila Lenartowicza do Felicji, Adama i Stanisława Leszczyńskich - Lenartowicz, Teofil (1822-1893)
Lenartowicz, Teofil (1822-1893)
Recently added

Temporarily Unavailable

Most viewed
2 Ogólnopolski Festiwal Filmów Studenckich
Author unknown
Ukończyłem szkołę i dostałem nakaz pracy - Zbigniew Jóźwik - fragment relacji świadka historii [AUDIO] - Jóźwik, Zbigniew (1937- )
Jóźwik, Zbigniew (1937- )
Gość Niedzielny, 2003, R. 80, nr 26
Author unknown
"Królewska" galeria obrazów Tytusa Działyńskigo w Kórniku. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej Z. 29. - Dolczewska, Barbara
Dolczewska, Barbara
Dziennik Polski. 1979, nr 196 (31 VIII) = nr 10960
Author unknown
Zastosowanie metody sum standaryzowanych do oceny lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych - Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja
Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja
Renegat - Mickiewicz, Adam

Renegat

moments ago
Mickiewicz, Adam
Liber de vita sanctarum sororum monasterii Ottenbach ; Liber antiquae fundationis et institutionis monasterii Insulae sancti Michaelis ; Ein gute Vermannung ; Legenda sanctae Sufrasciae - Johannes von Meinz
Johannes von Meinz
Wiadomości Portu Gdyńskiego. 1933, z. 10
Author unknown
Wystawa „Nagła wyspa. Herbert 2019” - Zętar, Joanna
Zętar, Joanna
Laband, Kirche

Laband, Kirche

moments ago
Author unknown
Hauptmann Gerhart [de] - Zaprucki, Józef
Zaprucki, Józef
Bromberger Zeitung, 1879, nr 58
Author unknown
Wesele - Wyspiański, Stanisław

Wesele

5 minutes ago
Wyspiański, Stanisław
Rozwój. 1925-04-16 No 104
Author unknown
Tygodnik Morski : Szczecin - Koszalin - Gdańsk, 1972.06.04 nr 23
Author unknown
Rola : tygodnik obrazkowy na niedzielę ku pouczeniu i rozrywce. 1911, nr 15
Author unknown
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 kwiecień 1925 nr 16
Author unknown
A comparative study of the life strategies of two bacterial-feeding nematodes under laboratory conditions. 1, Influence of culture conditions on selected life-history parameters of Acrobeloides nanus (de Man 1880) Anderson 1968 and Dolichorhabditis dolichura (Schneider 1866) Andrássy 1983 - Ilieva-Makulec, Krassimira
Ilieva-Makulec, Krassimira
Löwenberg (Lwówek Śląski). Arkusz nr 2819 [4859]
Author unknown
Gazeta Narodowa. 1907, nr 19
Author unknown
Gazeta Kościerska, 1935, nr9
Author unknown
Nowy Dziennik (wydanie wieczorne). 1938, nr 326
Author unknown
Głos Pabianic : organ WK i ŁK Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1949-04-21 R. 2 (5) nr 108
Author unknown
Światło w twórczości Teofana Greka, Andrzej Rublowa i Dionizego - Kobrzeniecka-Sikorska, Grażyna (1959- )
Kobrzeniecka-Sikorska, Grażyna (1959- )
Recently viewed
Katedra w Mediolanie - Nieznany
Nieznany
Katedra Św. Jana - Starkman, M.ichał. Ryt.
Starkman, M.ichał. Ryt.
Katedra Śgo Jana
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : [Detale]
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : Stanisław Strzelica
Author unknown
Graphics of cathedrals
Vol.73.no.7(1999)-SpisTreści-Okładki
Author unknown
Cautires apterus, a New Species and the First Record of Wingless Male Lycidae (Coleoptera) Discovered in the North Pare Mountains, Tanzania - Bocak, Ladislav
Bocak, Ladislav
Obserwacje nad skupieniami Viviparus fasciatus Müll. Na terenie łachy wiślanej Konfederatka
Author unknown
Z badań nad strukturą przestrzenną populacji kilku wybranych gatunków Collembola
Author unknown
Badania nad strefa przejścia zbiorowisk leśnych
Author unknown
Zmiennośc pozioma temperatury powietzra w zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego
Author unknown
Rozmieszczenie i dynamika liczebnosci mięczaków dennych na łasze wiślanej Konfederatka pod Wyszogrodem
Author unknown
Rozmieszczenie skorupiaków planktonowych w litoralu i pelagialu ze szczegówlnym uwzględnieniem granicy między biotopami
Author unknown
Dynamika liczebności Tendipedidae bentosowych na terenie mulistych odcinków łachy Konfederatka
Author unknown
Uwagi o rozmieszczeniu przestrzennym komarów w środowisku zagospodarowanym przez człowieka
Author unknown
Kształtowanie się zgrupowań wodopójek (Hydracarina) w różnych środowiskach jeziora Wilkus
Author unknown
Zmiany liczebności pajaków na kilku łąkach
Author unknown
An attempt at analysing the habitat of Viviparus fasciatus (Müll.)
Author unknown
Obserwacje nad termiką rozwoju jaj jedwabnika chińskiego Antherea pernyi Guer
Author unknown
Wpłuw temperatur stałych i przemiennych na metabolizm oddechowy ślimaka zaroślowego Arianta arbustorum L.
Author unknown
Über die Verikalverteilung der Vögel in einem Pineto-Quercetum Biotop
Author unknown
Studia nad zbiorowiskami zwierzęcymi roślinności zanurzonej i pływającej jeziora Druzno
Author unknown
Dalsze badania nad wpływem populacji na rezultat walk samców myszy
Author unknown
Beobachtungen über die Quantitätsveränderungen der Laufkäfer (Carabidae) auf verschiedenen Feldkulturen
Author unknown
Obserwacje nad omomiłkami (Cantharis L.) występujacymi na rzepaku ozimym
Author unknown
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Ziemia VIII - Przybyliński, Bogdan (1936-)

Ziemia VIII

0 times
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Ziemia XXXIII - Przybyliński, Bogdan (1936-)
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Ziemia - Przybyliński, Bogdan (1936-)

Ziemia

0 times
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Nadwiślanin. Gazeta Ziemi Chełmińskiej, 1931.01.23 R. 13 nr 18
Author unknown
Arkona, 1946, nr 3 - Brzęczkowski, Stanisław (1897-1955)
Brzęczkowski, Stanisław (1897-1955)
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 9
Author unknown
Goniec Nadwiślański Ilustrowany : bezpłatny dodatek tygodniowy Gońca Ndwiślańskiego 1931.12.20 R.5 nr 51
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 81
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 80
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 76
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 77
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 82
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 83
Author unknown
Q. D. B. V. de religionis Christianae in Polonia initiis dissertationem praeside Godofr. Lengnich [...] in auditorio maximo die IX Decembr. MDCCXXXIV. tuebitur Nathanael Frider. Kautz, Gedanensis. - Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Epistolarum historico-familiarum, t. 1, pars 1 - Załuski, Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711)
Załuski, Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711)
Memoires pour servir a l
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Pacta conventa Augusti III. Regis Poloniarum Magni Ducis Lituaniae et Electoris Saxoniae / commentario perpetuo illustrata a Godofredo Lengnich D. - Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Mundus symbolicus, in emblematum universitate formatus, explicatus, et tam sacris, quam profanis eruditionibus ac sententiis illustratus... T. 1-2 - Picinelli, Filippo (1604-1678)
Picinelli, Filippo (1604-1678)
Modlitewnik

Modlitewnik

0 times
Author unknown
Newer und alter Schreib-Calender auffs Jahr... - Linnemann, Albert (1603–1653)
Linnemann, Albert (1603–1653)
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login