On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 8.2 million objects!

Plakat Rights Statements w formie schematu decyzyjnego

Schemat decyzyjny został opracowany na potrzeby instytucji współpracujących z Federacją Bibliotek Cyfrowych, aby ułatwić im stosowanie oświadczeń prawnych RightsStatements.org. Serwis ten oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów.

See also

Temporarily Unavailable

Most viewed
Oddziaływanie linii elektroenergetycznych na linie i urządzenia telekomunikacyjne. Problemy Łączności, 1965, nr 3 (16) - Naimski, Henryk
Naimski, Henryk
Mogilev Seria I Col. L : Maßstab 1:75.000
Author unknown
Kurier Popularny : organ Wojewódzkiego Komitetu PPS. 1946-08-11 R. 2 nr 219
Author unknown
Wieliczka und Myślenice : Zone 6 Kol. XXII - Mugerauer, J. Redaktor
Mugerauer, J. Redaktor
Siwek - Danuta Daniewska - fragment relacji świadka historii [TEKST] - Daniewska, Danuta (1947- )
Daniewska, Danuta (1947- )
Głos Poranny : dziennik społeczny, polityczny i literacki. 1938-03-03 R. 10 nr 61
Author unknown
Dzieje Krzyżaków : oraz ich stosunki z Polską, Litwą i Prussami : poprzedzone rysem dziejów wojen krzyżowych. T. 1 - Fahl
Fahl
Jan Kazimierz składa Koronę No28 - Frey, J.
Frey, J.
Głos Poranny : dziennik społeczny, polityczny i literacki. 1938-11-22 R. 10 nr 322
Author unknown
Głos Radomszczański : organ WK i ŁK Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1950-08-07 R. 3 (6) nr 215
Author unknown
Jakubowski, Czesław
Relacja Władysławy Bajki - I wojna światowa, dzieciństwo w Stanisławowie i okolicach Rzeszowa, edukacja w gimnazjum w Stanisławowie oraz w Seminarium Nauczycielskim w Tarnowie (1930-1932), stosunki polsko-żydowskie,praca nauczycielska w Busku Zdroju (1932) oraz na Kielecczyźnie (1932-1945), nauczanie w ramach tajnych kompletów (1940-1945), harcerstwo (od ok. 1925 do końca lat 80.), praca w szkole podstawowej w Czyżowicach (1945-1986), praca społeczna i kulturalna nz Kielecczyźnie (lata 30.-90. XX w.), Zycie codzienne w Staniątkach (od lat 90.) - Bajka Władysława
Bajka Władysława
Dzieje miast Rzeczypospolitej Polskiej: Polska w słowie i obrazach T.1 Ustrój państwa polskiego
Author unknown
Ciąg dalszy Powieści Historycznech zawarty w dwiech powieściach obejmujacech dzieje Polskie od klęski warneńskiej aż do końca panowania Zygmunta Augusta - Łosiowa, Emilia
Łosiowa, Emilia
Głos Polski : dziennik polityczny, społeczny i literacki. 1920-07-17 R. 3 no 188
Author unknown
Kreis-Blatt des Königlich Preußischen Landraths-Amtes zu Elbing, Nr. 1 Sonnabend 9 November 1833
Author unknown
Rozmowy umarłych Polaków i Cudzoziemców, w których różne ile sekretniejsze ich żywota dzieje i cyrkumstacje są zebrane.
Author unknown
Postfeminizm, kultura popularna i konserwatywna modernizacja - Nowak, Samuel Jonatan
Nowak, Samuel Jonatan
Rozwój. 1909-06-03 No 76
Author unknown
Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów. 1918-03-31 R. 2 no 14
Author unknown
Głos Polski : dziennik polityczny, społeczny i literacki. 1927-08-27 R. 10 nr 234
Author unknown
Wewnętrzne zróżnicowanie wydatków socjalnych w Unii Europejskiej i strefie euro. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 233, s. 59-76 - Pancer-Cybulska, Ewa
Pancer-Cybulska, Ewa
Brandenburgische Regierungsakten seit der Begründung des Geheimen Rates. Bd. 4. Hbd. 1, 1608 Juli-Dezember
Author unknown
[Pałac Saski]. - Beyer, Karol (1818-1877)

[Pałac Saski].

14 minutes ago
Beyer, Karol (1818-1877)
Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9 - Pocztowa Kasa Oszczędności
Pocztowa Kasa Oszczędności
Recently viewed

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login