On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 4.6 million objects!

Zapraszamy na portal tematyczny FBC Czasopisma!

Wszystkich zainteresowanych zbiorami prasy z kolekcji polskich instytucji kultury i nauki zapraszamy do nowego serwisu tematycznego FBC Czasopisma, dostępnego pod adresem http://czasopisma.fbc.net.pl/. Serwis ten oferuje dostęp do kilku tysięcy tytułów czasopism zebranych ze zbiorów wszystkich instytucji dostarczających dane do FBC. Dane w portalu FBC Czasopisma można przeszukiwać na podstawie tytułu i słów kluczowych związanych z tematyką

FBC recommends

[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show

See also

Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym - Bacciarelli, Marcello (1731-1818) (warsztat)
Bacciarelli, Marcello (1731-1818) (warsztat)
Topografičeskaâ karta Carstva Pol
Author unknown
Portret Joanny Jurandot-Nawrockiej - Dorys, Benedykt Jerzy (1901-1990)
Dorys, Benedykt Jerzy (1901-1990)
Mapa Hydrogeologiczna Polski online - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
GEOSERWIS - interaktywna mapa form ochrony przyrody w Polsce
Author unknown
Most viewed
Materiały opakowaniowe i opakowania stosowane w przemyśle spożywczym - Juśkiewicz, Marek
Juśkiewicz, Marek
Pamiątka Stoletnia Zwycięstwa Pod Wiedniem Przez Jana III. Krola Polskiego Nad Turkami otrzymanego Roku 1683 / Z Woli Prześwietney Komissyi Edukacyi Narodowey Przez Szkołę Głowną W. X. Lit. Uroczyście obchodzona Dnia 11. i 12. Października, Roku 1783. - Karpowicz, Michał (1744-1803).
Karpowicz, Michał (1744-1803).
Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austrjackich w czasie od roku 1773 do 1918: dalej tych osób, którym wymienieni władcy zatwierdzili dawne tytuły książęce względnie hrabiowskie lub nadali tytuły hrabiów i baronów jak niemniej tych, którym zatwierdzili staropolskie szlachectwo - Kruczkowski Sylwester Korwin (1862-1939?)
Kruczkowski Sylwester Korwin (1862-1939?)
Kształtowanie placówek pobytu stałego dla zmieniających się w czasie potrzeb i oczekiwań osób starszych - Bielak, Maria
Bielak, Maria
Spotkania u Wronikowskich - Bogdan Borusewicz - fragment relacji świadka historii [TEKST] - Borusewicz, Bogdan (1949- )
Borusewicz, Bogdan (1949- )
Wreschener Stadt und Kreisblatt: amtlicher Anzeiger für Wreschen, Miloslaw, Strzalkowo und Umgegend 1909.09.09 Nr106
Author unknown
Kurjer Wileński : niezależny organ demokratyczny. 1929, nr 148
Author unknown
From Historiography to Mythography? Myth in the Last Fifty Years of Polish Historiography - Wierzbicki, Andrzej (1942- )
Wierzbicki, Andrzej (1942- )
Tom 2 Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum
Author unknown
Postawy Polaków wobec Żydów - Adela Grzesiuk-Dąbska - fragment relacji świadka historii [AUDIO] - Grzesiuk-Dąbska, Adela (1927- )
Grzesiuk-Dąbska, Adela (1927- )
Północny wschód Europy - Pol Wincenty
Pol Wincenty
Polski słownik biograficzny T. 33 (1991-1992), Rudowski Jan - Rząśnicki Adolf, Część wstępna
Author unknown
Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej - Przymeński Andrzej
Przymeński Andrzej
Geistiges Leben. Monatschrift fur die Destchen In Russland lipiec 1913 nr 7
Author unknown
Każdy (Everyman) : średniowieczny moralitet angielski
Author unknown
Kamienny krzyż na cokole i kolumnie [Stare Panewniki] - Wieczorek, Zofia. Fot.
Wieczorek, Zofia. Fot.
Mechanizm homogennego wodorowania ketonów z katalizatorem kobaloksymowym - Kucharska, Monika Maria.
Kucharska, Monika Maria.
Kurier Literacko-Naukowy. 1934, nr 3 (15 I)
Author unknown
Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją. Nauki Społeczne = Social Sciences, 2013, Nr 2 (8), s. 156-182 - Mazur, Marta
Mazur, Marta
Messjanizm i towiańszczyzna : w ogólnym zarysie / Czesław Pieniążek. - Pieniążek, Czesław (1844-1917).
Pieniążek, Czesław (1844-1917).
Geometria wykreślna. Zadania testowe - Kotarska-Lewandowska, Bożena
Kotarska-Lewandowska, Bożena
Zależność percepcji segmentalnych cech samogłosek polskich od struktury długotrwałej pamięci leksykalno-fonematycznej - Demenko, Grażyna
Demenko, Grażyna
Małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarki Polski - Kokocińska Małgorzata
Kokocińska Małgorzata
Michał Gaj, starszy przodownik Policji Państwowej w powiecie Sokal, w swoim gabinecie. Aresztowany w grudniu 1939, rozstrzelany wiosną 1940.
Author unknown
Atomowe usługi w środowisku rozproszonych bibliotek cyfrowych - Mazurek, Cezary
Mazurek, Cezary
Recently viewed
Linoryt - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt - Stefanowski, Andrzej (1937 -)

Linoryt

0 times
Stefanowski, Andrzej (1937 -)
Linoryt [5] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [5]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Łagów (linoryt) - Para, Stanisław (1934- )
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt [4] - Stefanowski, Andrzej (1937 -)

Linoryt [4]

0 times
Stefanowski, Andrzej (1937 -)
Linocut graphics
Katedra - Kotlarczyk, Józef (1922-1994)

Katedra

0 times
Kotlarczyk, Józef (1922-1994)
Gdańsk - katedra - Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Pelplin - katedra - Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Wilno - Katedra - Rolicz, Stanisław (1913-1997)
Rolicz, Stanisław (1913-1997)
Wilno - Katedra - Narębska-Dębska, Barbara (1921-2000)
Narębska-Dębska, Barbara (1921-2000)
Graphics of cathedrals
Portret Anny z Kettlerów Radziwiłłowej (1567-1617) - nieznany malarz polski
nieznany malarz polski
Portret Lawinii z książąt Koreckich Radziwiłłowej (ca 1587- ca1641) - nieznany malarz polski
nieznany malarz polski
Portret Julii Bock - Simmler, Józef (1823-1868)
Simmler, Józef (1823-1868)
Spotkanie - Cybis, Bolesław (1895-1957)

Spotkanie

0 times
Cybis, Bolesław (1895-1957)
Studium portretowe żony, szkic do "Dziwnego ogrodu" - Mehoffer, Józef (1869-1946)
Mehoffer, Józef (1869-1946)
Jewellery on pictures
Sprawozdania z działalności Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie za rok akademicki 1934-35 i za rok akademicki 1935-1936 - Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Stefan Starzyński [antologia]
Author unknown
Taryfa domów miasta Warszawy ułożona porządkiem NN. hipotecznych z oznaczeniem cyrkułów ulic i nowych numerów policyjnych
Author unknown
Statut Kasy Oszczędności m.st. Warszawy
Author unknown
Statut Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta St. Warszawy
Author unknown
Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Okólnik nr 22 d. 3 Maja 1916 r. W stodwudziestąpiątą [!] rocznicę ogłoszenia Konstytucyi 3 Maja - Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy
Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Pojednawczy m.st. Warszawy w okresie od maja 1916 r. do kwietnia 1917 r.
Author unknown
Ustrój stolicy i województwa stołecznego : odbitka z nr 8 „Samorządu Miejskiego” z 1936 r. - Porowski, Marceli (1894-1963)
Porowski, Marceli (1894-1963)
Warszawa i jej przedsiębiorstwa miejskie - Suligowski, Adolf (1849-1932)
Suligowski, Adolf (1849-1932)
Warszawa. [Cz.] 1. Ludzie, od których ulice wzięły nazwy : pół tysiąca portretów, pomników i t.d. - Słupski, Zygmunt (1851-1928)
Słupski, Zygmunt (1851-1928)
Warschau unter deutscher Herrschaft : Deutsche Aufbauarbeit im Distrikt Warschau : Im Auftrage des Gouverneurs des Distrikts Warschau Ludwig Fischer unter Benutzung amtlicher Unterlagen
Author unknown
Warszawa : [ku upamiętnieniu dziesięciu lat samorządu stolicy w niepodległej Polsce 1918-1928]
Author unknown
Z dziejów rozbudowy Warszawy po wojnach napoleońskich - Toeplitz, Teodor (1875-1937)
Toeplitz, Teodor (1875-1937)
Wykład hygjeny miast z uwzględnieniem stanu zdrowotnego i potrzeb miast polskich - Polak, Józef (1857-1928)
Polak, Józef (1857-1928)
Zagadnienie organizacji stołecznej : odbitka z „Samorządu Miejskiego” - Windakiewicz, Kazimierz
Windakiewicz, Kazimierz
Z wieku Łazienek : (notatki historyczne) - Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944)
Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944)
Zarys historii rozwoju i roli targowisk i hal w Warszawie - Kaczyński, Witold
Kaczyński, Witold
Zarys działalności Ekspozytury Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w Warszawie w roku 1919-ym. Na prawach rękopisu
Author unknown
Szóste sprawozdanie za rok szkolny 1929/1930 - I Gimnazjum Męskie Magistratu m.st. Warszawy im. generała Józefa Sowińskiego
I Gimnazjum Męskie Magistratu m.st. Warszawy im. generała Józefa Sowińskiego
Zbiór przepisów budowlanych obowiązujących na terenie miasta stołecznego Warszawy przy sporządzaniu planów budowlanych, kanalizacyjnych, wodociągowych i przemysłowych
Author unknown
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login