On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 8.5 million objects!

Plakat Rights Statements w formie schematu decyzyjnego

Schemat decyzyjny został opracowany na potrzeby instytucji współpracujących z Federacją Bibliotek Cyfrowych, aby ułatwić im stosowanie oświadczeń prawnych RightsStatements.org. Serwis ten oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów.

See also

Temporarily Unavailable

Most viewed
Świat : pismo tygodniowe ilustrowane poświęcone życiu społecznemu, literaturze i sztuce. R. 4, 1909 nr 22 (29 V)
Author unknown
[Afisz. Inc.:] [...] Plenarne Posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej [...]
Author unknown
Skan Negatywu, Sygnatura 2999 - Kwaśniewska, Eliza
Kwaśniewska, Eliza
Album widoków historycznych Polski poświęcony rodakom. Ser. 3, Album widoków gubernij grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej, kijowskiej, witebskiej i mochilowskiej : w trzech seryach przedstawiających miejsca historyczne z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich oraz przedhistoryczne...] - Orda, Napoleon (1807-1883).
Orda, Napoleon (1807-1883).
Okolica Krakowa, z doliny Rudawy - Wisłocki, Adam (1888-1943). Fotografie
Wisłocki, Adam (1888-1943). Fotografie
‘Spring view of Rudawa River’.  - fotograf:nieznany
fotograf:nieznany
Schlesische Zeitung 1913-11-05 Jg. 172 Nr 780
Author unknown
Buildings by the Rudawa River, Krakow.  - fotograf:Rząca Tadeusz (1868-1928)
fotograf:Rząca Tadeusz (1868-1928)
Przewodnik Przemysłu i Handlu Polskiego. R. 4, 1930/31
Author unknown
Musica boscareccia, Wald Liederlein, Auff Italian-Villanellische Invention : Beydeß für sich allein mit lebendiger Stimm, oder in ein Clavicimbel, Spinet, Tiorba, Lauten [et]c. Wie auch auff Musicalischen Instrumenten anmuhtig und lieblich zu spielen. Soprano II à 3 / Fingirt vnd Componirt Von Iohan-Hermano Schein [...] - Schein, Johann Hermann (1586-1630)
Schein, Johann Hermann (1586-1630)
Uniwersyteckie szpitale kliniczne i kształcenie podyplomowe - Dziki, Adam
Dziki, Adam
Brockauer Zeitung. Zeitung für den Landkreis Breslau 1933-07-26 Jg. 33 Nr 88
Author unknown
Egeria. Czasopismo literacko-artystyczne 2009 Nr 1 (11)
Author unknown
Breslauer Theater-Zeitung Ein Blatt für Kunst, Novellistik, Literatur u. Theater 1835-04-07 Jg. 6 No 28
Author unknown
Scenographia Urbium Silesiæ. 3 = Vorstellung der Prospecte von den vornehmsten Staedten des Fürstenth [...] - Werner, Friedrich Bernhard (1690-1776)
Werner, Friedrich Bernhard (1690-1776)
Poezye. T. 1 - Odyniec, Antoni Edward (1804-1885)

Poezye. T. 1

moments ago
Odyniec, Antoni Edward (1804-1885)
Ulica Lubartowska 15 i 17 w Lublinie. Sklejka ze zdjęć Stefana Kiełszni - Kiełsznia, Stefan (1911-1987)
Kiełsznia, Stefan (1911-1987)
Kurier Lubelski, R. 5 nr 140 (17 czerwca 1961)
Author unknown
Polska Zachodnia, 1932, R. 7, nr 354
Author unknown
Beyträge zur Beschreibung von Schlesien Bd.5 1785 - Zimmermann, Friedrich Albert (1745-1815)
Zimmermann, Friedrich Albert (1745-1815)
Wieczory Rodzinne : tygodnik ilustrowany dla młodzieży z działem dla dzieci i dodatkiem książkowym. R. 30, 1909 nr 28 (10 VII)
Author unknown
Samotność osób starszych a cohousing = Loneliness of ederly and Cohousing - Labus, Agnieszka. Autor
Labus, Agnieszka. Autor
Wiek : gazeta polityczna, literacka i spółeczna. R. 2, 1874, nr 281
Author unknown
Mosze Wasąg - biogram świadka historii - !!!
!!!
Mobilny zespół zabezpieczenia geograficznego - Czekalski, Tomasz (wojskowość)
Czekalski, Tomasz (wojskowość)
Recently viewed
Katedra w Mediolanie - Nieznany
Nieznany
Katedra Św. Jana - Starkman, M.ichał. Ryt.
Starkman, M.ichał. Ryt.
Katedra Śgo Jana
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : [Detale]
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : Stanisław Strzelica
Author unknown
Graphics of cathedrals
Vol.73.no.7(1999)-SpisTreści-Okładki
Author unknown
Cautires apterus, a New Species and the First Record of Wingless Male Lycidae (Coleoptera) Discovered in the North Pare Mountains, Tanzania - Bocak, Ladislav
Bocak, Ladislav
Obserwacje nad skupieniami Viviparus fasciatus Müll. Na terenie łachy wiślanej Konfederatka
Author unknown
Z badań nad strukturą przestrzenną populacji kilku wybranych gatunków Collembola
Author unknown
Badania nad strefa przejścia zbiorowisk leśnych
Author unknown
Zmiennośc pozioma temperatury powietzra w zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego
Author unknown
Rozmieszczenie i dynamika liczebnosci mięczaków dennych na łasze wiślanej Konfederatka pod Wyszogrodem
Author unknown
Rozmieszczenie skorupiaków planktonowych w litoralu i pelagialu ze szczegówlnym uwzględnieniem granicy między biotopami
Author unknown
Dynamika liczebności Tendipedidae bentosowych na terenie mulistych odcinków łachy Konfederatka
Author unknown
Uwagi o rozmieszczeniu przestrzennym komarów w środowisku zagospodarowanym przez człowieka
Author unknown
Kształtowanie się zgrupowań wodopójek (Hydracarina) w różnych środowiskach jeziora Wilkus
Author unknown
Zmiany liczebności pajaków na kilku łąkach
Author unknown
An attempt at analysing the habitat of Viviparus fasciatus (Müll.)
Author unknown
Obserwacje nad termiką rozwoju jaj jedwabnika chińskiego Antherea pernyi Guer
Author unknown
Wpłuw temperatur stałych i przemiennych na metabolizm oddechowy ślimaka zaroślowego Arianta arbustorum L.
Author unknown
Über die Verikalverteilung der Vögel in einem Pineto-Quercetum Biotop
Author unknown
Studia nad zbiorowiskami zwierzęcymi roślinności zanurzonej i pływającej jeziora Druzno
Author unknown
Dalsze badania nad wpływem populacji na rezultat walk samców myszy
Author unknown
Beobachtungen über die Quantitätsveränderungen der Laufkäfer (Carabidae) auf verschiedenen Feldkulturen
Author unknown
Obserwacje nad omomiłkami (Cantharis L.) występujacymi na rzepaku ozimym
Author unknown
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Ziemia VIII - Przybyliński, Bogdan (1936-)

Ziemia VIII

0 times
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Ziemia XXXIII - Przybyliński, Bogdan (1936-)
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Ziemia - Przybyliński, Bogdan (1936-)

Ziemia

0 times
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Nadwiślanin. Gazeta Ziemi Chełmińskiej, 1931.01.23 R. 13 nr 18
Author unknown
Arkona, 1946, nr 3 - Brzęczkowski, Stanisław (1897-1955)
Brzęczkowski, Stanisław (1897-1955)
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 9
Author unknown
Goniec Nadwiślański Ilustrowany : bezpłatny dodatek tygodniowy Gońca Ndwiślańskiego 1931.12.20 R.5 nr 51
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 81
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 80
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 76
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 77
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 82
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 83
Author unknown
Q. D. B. V. de religionis Christianae in Polonia initiis dissertationem praeside Godofr. Lengnich [...] in auditorio maximo die IX Decembr. MDCCXXXIV. tuebitur Nathanael Frider. Kautz, Gedanensis. - Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Epistolarum historico-familiarum, t. 1, pars 1 - Załuski, Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711)
Załuski, Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711)
Memoires pour servir a l
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Pacta conventa Augusti III. Regis Poloniarum Magni Ducis Lituaniae et Electoris Saxoniae / commentario perpetuo illustrata a Godofredo Lengnich D. - Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Mundus symbolicus, in emblematum universitate formatus, explicatus, et tam sacris, quam profanis eruditionibus ac sententiis illustratus... T. 1-2 - Picinelli, Filippo (1604-1678)
Picinelli, Filippo (1604-1678)
Modlitewnik

Modlitewnik

0 times
Author unknown
Newer und alter Schreib-Calender auffs Jahr... - Linnemann, Albert (1603–1653)
Linnemann, Albert (1603–1653)
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login