On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 8.5 million objects!

Plakat Rights Statements w formie schematu decyzyjnego

Schemat decyzyjny został opracowany na potrzeby instytucji współpracujących z Federacją Bibliotek Cyfrowych, aby ułatwić im stosowanie oświadczeń prawnych RightsStatements.org. Serwis ten oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów.

See also

Dienstanweisung für Schaffner und Fahrer - Städtische Straßenbahn Breslau
Städtische Straßenbahn Breslau
Odpisy listów Johanna Wilhelma Ueberfelda do różnych osób - Ueberfeld, Johann Wilhelm (1659-1732)
Ueberfeld, Johann Wilhelm (1659-1732)
Compendium theologicae veritatis - Hugo Argentinensis (około 1200-1268)
Hugo Argentinensis (około 1200-1268)
Women in defence and security - Pacek, Piotr
Pacek, Piotr
Listy Teofila Lenartowicza do Felicji, Adama i Stanisława Leszczyńskich - Lenartowicz, Teofil (1822-1893)
Lenartowicz, Teofil (1822-1893)
Recently added

Temporarily Unavailable

Most viewed
Gazeta Krakowska 1840, IV, Nr 240
Author unknown
Zmierzyć wroga: antropologia fizyczna i pierwsza wojna światowa - Górny, Maciej (1976– )
Górny, Maciej (1976– )
Znak. 1948, nr 8 (styczeń/luty)
Author unknown
Naprzód : organ centralny polskiej partyi socyalno-demokratycznej. 1908, nr 3
Author unknown
Sprawozdanie z działalności Konsorcjum "Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi" w 2002 roku * Współpraca zagraniczna - Ciechanowicz, Wiesław
Ciechanowicz, Wiesław
Post und Reise-Karte von Mittel-Europa HerausgegebenvonL. Friedrich Königlich Preussischem Geheimen Post-Ratheund Director des Cours-Bureaus im General-Postamte zu Berlin
Author unknown
Przypadki Neoptolema syna Achillesowego na wzór przypadków Telemaka [...] - Chansierges
Chansierges
Express Wieczorny Ilustrowany. 1929-02-04 R. 7 nr 35
Author unknown
Naruszewicz teka. Odpisy 230 dokumentów z l. 1577-1578. T. 86, nr 144 - Naruszewicz, Adam (1733-1796)
Naruszewicz, Adam (1733-1796)
Peromyscus eva - B.W.Wołoszyn i D.Wołoszyn

Peromyscus eva

moments ago
B.W.Wołoszyn i D.Wołoszyn
Countries of BRICS group on Forex market - Pasionek, Jolanta Autor
Pasionek, Jolanta Autor
Bromberger Zeitung, 1884, nr 48
Author unknown
Biblioteka Rolnicza. Serja 5, z. 7 (lipiec 1875) = og. zb. z. 61
Author unknown
Król Edyp - Sofokles

Król Edyp

5 minutes ago
Sofokles
Der Breslauer Erzähler. Ein Unterhaltungs-Blatt für alle Stände. 1840-11-18 Jg. 6 Nr 139
Author unknown
Gazeta Białostocka 1960, nr 21
Author unknown
Analysis of cryptographic protocols using logics of belief: an overview, Journal of Telecommunications and Information Technology, 2002, nr 4 - Monniaux, David
Monniaux, David
Modelarnia ZDK Fablok - Kulczyk, Zofia. Fot.
Kulczyk, Zofia. Fot.
Rozwój. 1931-04-10 No 97
Author unknown
Postępy Astronomii 1983, T. 31 - spis treści
Author unknown
Głos Wybrzeża, 1990.09.06 nr 207
Author unknown
Danziger Zeitung: Organ für Handel..., 1870.10.12 nr 6319
Author unknown
Stettiner Zeitung. 1887, Nr. 123 (15 März) - Morgen-Ausgabe
Author unknown
Gesetzblatt für die Freie Stadt Danzig.1930, Nr. 17 (8 Mai) - Ausgabe A
Author unknown
Grzegorz Paśnik

10 minutes ago
Grzegorz Paśnik
Recently viewed
Katedra w Mediolanie - Nieznany
Nieznany
Katedra Św. Jana - Starkman, M.ichał. Ryt.
Starkman, M.ichał. Ryt.
Katedra Śgo Jana
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : [Detale]
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : Stanisław Strzelica
Author unknown
Graphics of cathedrals
Vol.73.no.7(1999)-SpisTreści-Okładki
Author unknown
Cautires apterus, a New Species and the First Record of Wingless Male Lycidae (Coleoptera) Discovered in the North Pare Mountains, Tanzania - Bocak, Ladislav
Bocak, Ladislav
Obserwacje nad skupieniami Viviparus fasciatus Müll. Na terenie łachy wiślanej Konfederatka
Author unknown
Z badań nad strukturą przestrzenną populacji kilku wybranych gatunków Collembola
Author unknown
Badania nad strefa przejścia zbiorowisk leśnych
Author unknown
Zmiennośc pozioma temperatury powietzra w zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego
Author unknown
Rozmieszczenie i dynamika liczebnosci mięczaków dennych na łasze wiślanej Konfederatka pod Wyszogrodem
Author unknown
Rozmieszczenie skorupiaków planktonowych w litoralu i pelagialu ze szczegówlnym uwzględnieniem granicy między biotopami
Author unknown
Dynamika liczebności Tendipedidae bentosowych na terenie mulistych odcinków łachy Konfederatka
Author unknown
Uwagi o rozmieszczeniu przestrzennym komarów w środowisku zagospodarowanym przez człowieka
Author unknown
Kształtowanie się zgrupowań wodopójek (Hydracarina) w różnych środowiskach jeziora Wilkus
Author unknown
Zmiany liczebności pajaków na kilku łąkach
Author unknown
An attempt at analysing the habitat of Viviparus fasciatus (Müll.)
Author unknown
Obserwacje nad termiką rozwoju jaj jedwabnika chińskiego Antherea pernyi Guer
Author unknown
Wpłuw temperatur stałych i przemiennych na metabolizm oddechowy ślimaka zaroślowego Arianta arbustorum L.
Author unknown
Über die Verikalverteilung der Vögel in einem Pineto-Quercetum Biotop
Author unknown
Studia nad zbiorowiskami zwierzęcymi roślinności zanurzonej i pływającej jeziora Druzno
Author unknown
Dalsze badania nad wpływem populacji na rezultat walk samców myszy
Author unknown
Beobachtungen über die Quantitätsveränderungen der Laufkäfer (Carabidae) auf verschiedenen Feldkulturen
Author unknown
Obserwacje nad omomiłkami (Cantharis L.) występujacymi na rzepaku ozimym
Author unknown
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Ziemia VIII - Przybyliński, Bogdan (1936-)

Ziemia VIII

0 times
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Ziemia XXXIII - Przybyliński, Bogdan (1936-)
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Ziemia - Przybyliński, Bogdan (1936-)

Ziemia

0 times
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Nadwiślanin. Gazeta Ziemi Chełmińskiej, 1931.01.23 R. 13 nr 18
Author unknown
Arkona, 1946, nr 3 - Brzęczkowski, Stanisław (1897-1955)
Brzęczkowski, Stanisław (1897-1955)
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 9
Author unknown
Goniec Nadwiślański Ilustrowany : bezpłatny dodatek tygodniowy Gońca Ndwiślańskiego 1931.12.20 R.5 nr 51
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 81
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 80
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 76
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 77
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 82
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 83
Author unknown
Q. D. B. V. de religionis Christianae in Polonia initiis dissertationem praeside Godofr. Lengnich [...] in auditorio maximo die IX Decembr. MDCCXXXIV. tuebitur Nathanael Frider. Kautz, Gedanensis. - Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Epistolarum historico-familiarum, t. 1, pars 1 - Załuski, Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711)
Załuski, Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711)
Memoires pour servir a l
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Pacta conventa Augusti III. Regis Poloniarum Magni Ducis Lituaniae et Electoris Saxoniae / commentario perpetuo illustrata a Godofredo Lengnich D. - Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Mundus symbolicus, in emblematum universitate formatus, explicatus, et tam sacris, quam profanis eruditionibus ac sententiis illustratus... T. 1-2 - Picinelli, Filippo (1604-1678)
Picinelli, Filippo (1604-1678)
Modlitewnik

Modlitewnik

0 times
Author unknown
Newer und alter Schreib-Calender auffs Jahr... - Linnemann, Albert (1603–1653)
Linnemann, Albert (1603–1653)
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login