On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 8.6 million objects!

Plakat Rights Statements w formie schematu decyzyjnego

Schemat decyzyjny został opracowany na potrzeby instytucji współpracujących z Federacją Bibliotek Cyfrowych, aby ułatwić im stosowanie oświadczeń prawnych RightsStatements.org. Serwis ten oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów.

See also

Temporarily Unavailable

Most viewed
Kamienice we Wrocławiu. Rynek 7/9, 6. Elewacja frontowa - Czerner, Olgierd
Czerner, Olgierd
Solidarność Dolnośląska. Serwis informacyjny: - brak autora
brak autora
Ginekologia Soranusa z Efezu - Soranus z Efezu
Soranus z Efezu
Portret rodzeństwa
Author unknown
Kamienica we Wrocławiu, ul. Rzeźnicza 28-31. Dawny Urząd Pocztowy. Dekoracje balustrady schodów domu tylnego
Author unknown
Kościół św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu. Badania architektoniczno-archeologiczne. Fundament filara na osi krypty
Author unknown
Relikty barokowej kuchni na II piętrze kamienicy w Rynku 33 w Świdnicy
Author unknown
Larwa, nr 7 - brak autora

Larwa, nr 7

moments ago
brak autora
Podanie do Wydziału Ruchu Ludności Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy o przedłużenie terminu zameldowania i wyrażenie zgody na pobyt stały [nazwa red.] - Broniewska, Stefania
Broniewska, Stefania
Kurjer Wileński : niezależny organ demokratyczny. 1934, nr 159
Author unknown
Fragment elewacji kamienicy przy pl. Nowy Świat we Wrocławiu - Wdowiak, Grzegorz
Wdowiak, Grzegorz
Kartka pocztowa świąteczna Jana, Kazimierza, Stanisławy Madeyskich do Henryka Ebersa [nazwa red.] - Madeyscy
Madeyscy
Barykada. Pismo Ruchu Oporu NSZZ "Solidarność" w Pionkach, nr 33 - brak autora
brak autora
Dziennik Polski, 1942, nr 507
Author unknown
Kaplica św. Onufrego w Stroniu Śląskim. Przekrój pionowy C-C
Author unknown
Orędownik Powiatu Międzychodzkiego 18 sierpnia 1920 Nr 23 - Starostwo Międzychodzkie
Starostwo Międzychodzkie
Aus der Heimath. Ein naturwissenschaftliches Volksblatt, 1863, No. 14.
Author unknown
Widok Iłży z zamku - Biskup, Elżbieta
Biskup, Elżbieta
Volkswille, 1921, Jg. 6, Nr. 98
Author unknown
Tom 415 - brak autora

Tom 415

moments ago
brak autora
Nowy śpiewnik Polski 1914-1917
Author unknown
Statystyka wyborów do sejmu i senatu odbytych w dniu 5 i 12 listopada 1922 roku - Polska. Główny Urząd Statystyczny.
Polska. Główny Urząd Statystyczny.
95. Gryps do rodziców z informacją o higienie obozowej oraz możliwości widzenia w więzieniu [nazwa red.] - Czuruk, Stanisław
Czuruk, Stanisław
Dokument jako ślad kryminalistyczny : wybrane aspekty - Koźmiński, Leszek
Koźmiński, Leszek
Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Oppeln, 1917, Bd. 102, St. 36
Author unknown
Recently viewed
Katedra w Mediolanie - Nieznany
Nieznany
Katedra Św. Jana - Starkman, M.ichał. Ryt.
Starkman, M.ichał. Ryt.
Katedra Śgo Jana
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : [Detale]
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : Stanisław Strzelica
Author unknown
Graphics of cathedrals
Vol.73.no.7(1999)-SpisTreści-Okładki
Author unknown
Cautires apterus, a New Species and the First Record of Wingless Male Lycidae (Coleoptera) Discovered in the North Pare Mountains, Tanzania - Bocak, Ladislav
Bocak, Ladislav
Obserwacje nad skupieniami Viviparus fasciatus Müll. Na terenie łachy wiślanej Konfederatka
Author unknown
Z badań nad strukturą przestrzenną populacji kilku wybranych gatunków Collembola
Author unknown
Badania nad strefa przejścia zbiorowisk leśnych
Author unknown
Zmiennośc pozioma temperatury powietzra w zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego
Author unknown
Rozmieszczenie i dynamika liczebnosci mięczaków dennych na łasze wiślanej Konfederatka pod Wyszogrodem
Author unknown
Rozmieszczenie skorupiaków planktonowych w litoralu i pelagialu ze szczegówlnym uwzględnieniem granicy między biotopami
Author unknown
Dynamika liczebności Tendipedidae bentosowych na terenie mulistych odcinków łachy Konfederatka
Author unknown
Uwagi o rozmieszczeniu przestrzennym komarów w środowisku zagospodarowanym przez człowieka
Author unknown
Kształtowanie się zgrupowań wodopójek (Hydracarina) w różnych środowiskach jeziora Wilkus
Author unknown
Zmiany liczebności pajaków na kilku łąkach
Author unknown
An attempt at analysing the habitat of Viviparus fasciatus (Müll.)
Author unknown
Obserwacje nad termiką rozwoju jaj jedwabnika chińskiego Antherea pernyi Guer
Author unknown
Wpłuw temperatur stałych i przemiennych na metabolizm oddechowy ślimaka zaroślowego Arianta arbustorum L.
Author unknown
Über die Verikalverteilung der Vögel in einem Pineto-Quercetum Biotop
Author unknown
Studia nad zbiorowiskami zwierzęcymi roślinności zanurzonej i pływającej jeziora Druzno
Author unknown
Dalsze badania nad wpływem populacji na rezultat walk samców myszy
Author unknown
Beobachtungen über die Quantitätsveränderungen der Laufkäfer (Carabidae) auf verschiedenen Feldkulturen
Author unknown
Obserwacje nad omomiłkami (Cantharis L.) występujacymi na rzepaku ozimym
Author unknown
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Ziemia VIII - Przybyliński, Bogdan (1936-)

Ziemia VIII

0 times
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Ziemia XXXIII - Przybyliński, Bogdan (1936-)
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Ziemia - Przybyliński, Bogdan (1936-)

Ziemia

0 times
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Nadwiślanin. Gazeta Ziemi Chełmińskiej, 1931.01.23 R. 13 nr 18
Author unknown
Arkona, 1946, nr 3 - Brzęczkowski, Stanisław (1897-1955)
Brzęczkowski, Stanisław (1897-1955)
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 9
Author unknown
Goniec Nadwiślański Ilustrowany : bezpłatny dodatek tygodniowy Gońca Ndwiślańskiego 1931.12.20 R.5 nr 51
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 81
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 80
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 76
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 77
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 82
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 83
Author unknown
Q. D. B. V. de religionis Christianae in Polonia initiis dissertationem praeside Godofr. Lengnich [...] in auditorio maximo die IX Decembr. MDCCXXXIV. tuebitur Nathanael Frider. Kautz, Gedanensis. - Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Epistolarum historico-familiarum, t. 1, pars 1 - Załuski, Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711)
Załuski, Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711)
Memoires pour servir a l
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Pacta conventa Augusti III. Regis Poloniarum Magni Ducis Lituaniae et Electoris Saxoniae / commentario perpetuo illustrata a Godofredo Lengnich D. - Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Mundus symbolicus, in emblematum universitate formatus, explicatus, et tam sacris, quam profanis eruditionibus ac sententiis illustratus... T. 1-2 - Picinelli, Filippo (1604-1678)
Picinelli, Filippo (1604-1678)
Modlitewnik

Modlitewnik

0 times
Author unknown
Newer und alter Schreib-Calender auffs Jahr... - Linnemann, Albert (1603–1653)
Linnemann, Albert (1603–1653)
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login