On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 6.6 million objects!

Plakat Rights Statements w formie schematu decyzyjnego

Schemat decyzyjny został opracowany na potrzeby instytucji współpracujących z Federacją Bibliotek Cyfrowych, aby ułatwić im stosowanie oświadczeń prawnych RightsStatements.org. Serwis ten oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów.

FBC recommends

[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show

See also

Książka informacyjno-adresowa "Cała Warszawa" 1930.
Author unknown
Herbarz polski. T. 1: Aaron - Boniccy. - Boniecki, Adam (1842-1909).
Boniecki, Adam (1842-1909).
A.B.C.- pierwsze czytanie - Ejsmond, Franciszek (1859-1931)
Ejsmond, Franciszek (1859-1931)
Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 8 : [R-S]. - Niesiecki, Kasper (1682-1744).
Niesiecki, Kasper (1682-1744).
Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], 1178-1386 - Piekosiński, Franciszek (1844-1906)
Piekosiński, Franciszek (1844-1906)
Most viewed
Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od 1780 do roku 1815 T.1 - Koźmian Kajetan (1771-1856)
Koźmian Kajetan (1771-1856)
Stanisław Morawski. Przyczynek do historyi fałszerstw w Polsce - Kętrzyński, Wojciech (1838-1918)
Kętrzyński, Wojciech (1838-1918)
Ekonometria : metody i ich zastosowanie - Welfe, Aleksander
Welfe, Aleksander
Foundations of Management 2011 nr 1
Author unknown
Tydzień. 1884-05-25 R. 12 Nr 21
Author unknown
Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Zakonu na polski ięzyk według lacińskiey Bibliey od Koscioła Krześciańskiego powszechnego przyiętey, na wielu mieyscach [...] poprawiona y figurami ozdobiona.
Author unknown
Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Zakonu na polski ięzyk według lacińskiey Bibliey od Koscioła Krześciańskiego powszechnego przyiętey, na wielu mieyscach [...] poprawiona y figurami ozdobiona.
Author unknown
"Relatively speaking" - Alan Ayckbourn
Author unknown
[Biblia to iest: Księgi Starego y Nowego Zakonu na polski ięzyk według łacinskiey bibliey od Kościoła Krześciańskiego powszechnego przyiętey na wielu mieyscach [...] poprawiona y figurami ozdobiona [...] [tłum. i oprac. Jan Leopolita]
Author unknown
Biblia To iest Księgi Starego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk według Łacinskiey Bibliey od Koscioła Krześciańskiego powszechnego przyiętey [...]
Author unknown
Zeitschrift für Bauwesen, Jg. 4, H. 1-12 (1854)
Author unknown
KSIĘGA ADRESOWA MAŁOPOLSKI, LWÓW, STANISŁAWÓW TARNOPOL Z INFORMATOREM M. STOŁ. WARSZAWY, WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO, ŁÓDZKIEGO, POMORSKIEGO, POZNAŃSKIEGO I ŚLĄSKIEGO. ROCZNIK 1935/1936. KRAKÓW
Author unknown
Echo Krakowa. 1969, nr 163 (14 VII) = nr 7428
Author unknown
Współpraca dla pokoju : agenda globalna na lata dziewięćdziesiąte i następne - Evans, Gareth J.
Evans, Gareth J.
Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Königsberg., Jg. 58, Stück 23 (4 Juni 1868)
Author unknown
Co powiedziałaby pralka albo stary, zapomniany guzik - Hejno, Sylwia
Hejno, Sylwia
Goniec Częstochowski, 1925, R. 20, No 169
Author unknown
Pamiątkowe zdjęcie z wesela
Author unknown
Niepodległość : czasopismo poświęcone dziejom polskich walk wyzwoleńczych w dobie popowstaniowej. T. 1-2
Author unknown
Mowa Jana Tarnowskiego do Jana III króla Szwecji, ok.1589
Author unknown
Dziennik Białostocki 1920.12.19 R.2 nr 274
Author unknown
Lublinitzer Kreisblatt, 1856, Jg. 13, St. 33
Author unknown
Koncepcja społecznego zaangażowania przedsiębiorstw CCI (Corporate Community Ivolvement) – teoretyczne i praktyczne podstawy zmiany w postrzeganiu roli przedsiębiorstwa w otoczeniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, Nr 340, s. 461-473 - Kwiecińska, Monika
Kwiecińska, Monika
Prozby Duchowienstwa Greckiego Z Kosciołem Rzymskim Złączonego Do … Krola i ... Skonfed[erowanych] Rzeczypospolitey Stanow zaniesione roku 1790. - Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski
Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski
Lech. Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów 1931.05.01 R.32 Nr100
Author unknown
Recently viewed
Linoryt - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt - Stefanowski, Andrzej (1937 -)

Linoryt

0 times
Stefanowski, Andrzej (1937 -)
Linoryt [10] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [10]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt [8] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [8]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt [7] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [7]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linocut graphics
Katedra - Kotlarczyk, Józef (1922-1994)

Katedra

0 times
Kotlarczyk, Józef (1922-1994)
Wilno - Katedra - Narębska-Dębska, Barbara (1921-2000)
Narębska-Dębska, Barbara (1921-2000)
Wilno - Katedra - Rolicz, Stanisław (1913-1997)
Rolicz, Stanisław (1913-1997)
Frombork - katedra - Wiśniewska-Maćkiewicz, Cecylia (1928-1999)
Wiśniewska-Maćkiewicz, Cecylia (1928-1999)
Wrocław. Katedra - Geissler, Robert (1819-1893)
Geissler, Robert (1819-1893)
Graphics of cathedrals
Portret Anny z Kettlerów Radziwiłłowej (1567-1617) - nieznany malarz polski
nieznany malarz polski
Portret Lawinii z książąt Koreckich Radziwiłłowej (ca 1587- ca1641) - nieznany malarz polski
nieznany malarz polski
Portret mężczyzny w kryzie - Hofmann, Samuel (1595-1649)
Hofmann, Samuel (1595-1649)
Portret kobiety - nieznany
nieznany
Portret patrycjuszki - Nicolas z Neufchâtel (fl. 1539-ca 1573)
Nicolas z Neufchâtel (fl. 1539-ca 1573)
Jewellery on pictures
Legendy o Ziemi Tarczyńskiej : (VIII edycja)
Author unknown
Legendy o Ziemi Tarczyńskiej
Author unknown
Legendy o Ziemi Tarczyńskiej : (II edycja)
Author unknown
(Nie)dzielne wiersze - Kohn, Alfred (1960- )
Kohn, Alfred (1960- )
Gazeta Żołnierza. R. 2, 1946 nr 183 (10 VIII) - Oddział Kult.ury i Prasy II Korpusu
Oddział Kult.ury i Prasy II Korpusu
Prikazʺ po Gorodskomu Upravleniû Goroda Varšavy. 1893 nr 58 (17 [29] III)
Author unknown
Prikazʺ po Gorodskomu Upravleniû Goroda Varšavy. 1893 nr 59 (23 III [4 IV])
Author unknown
Prikazʺ po Gorodskomu Upravleniû Goroda Varšavy. 1893 nr 60 (24 III [5 IV])
Author unknown
Prikazʺ po Gorodskomu Upravleniû Goroda Varšavy. 1893 nr 61 (31 III [12 IV])
Author unknown
Prikazʺ po Gorodskomu Upravleniû Goroda Varšavy. 1893 nr 62 (1 [13] IV)
Author unknown
Prikazʺ po Gorodskomu Upravleniû Goroda Varšavy. 1893 nr 63 (2 [14] IV)
Author unknown
Prikazʺ po Gorodskomu Upravleniû Goroda Varšavy. 1893 nr 64 (3 [15] IV)
Author unknown
Prikazʺ po Gorodskomu Upravleniû Goroda Varšavy. 1893 nr 67 (6 [18] IV)
Author unknown
Prikazʺ po Gorodskomu Upravleniû Goroda Varšavy. 1893 nr 68 (8 [20] IV)
Author unknown
Prikazʺ po Gorodskomu Upravleniû Goroda Varšavy. 1893 nr 72 (13 [25] IV)
Author unknown
Prikazʺ po Gorodskomu Upravleniû Goroda Varšavy. 1893 nr 73 (14 [26] IV)
Author unknown
Prikazʺ po Gorodskomu Upravleniû Goroda Varšavy. 1893 nr 74 (15 [27] IV)
Author unknown
Prikazʺ po Gorodskomu Upravleniû Goroda Varšavy. 1893 nr 75 (16 [28] IV)
Author unknown
Prikazʺ po Gorodskomu Upravleniû Goroda Varšavy. 1893 nr 129 (26 VI [8 VII])
Author unknown
Prikazʺ po Gorodskomu Upravleniû Goroda Varšavy. 1893 nr 130 (28 VI [10 VII])
Author unknown
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login