On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 8.6 million objects!

Plakat Rights Statements w formie schematu decyzyjnego

Schemat decyzyjny został opracowany na potrzeby instytucji współpracujących z Federacją Bibliotek Cyfrowych, aby ułatwić im stosowanie oświadczeń prawnych RightsStatements.org. Serwis ten oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów.

See also

Temporarily Unavailable

Most viewed
Kurier Lubelski, R. 36 nr 185 (21 września 1992)
Author unknown
Zapis socjologiczny 1978–1990 - Zofia Rydet
Zofia Rydet
Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy - Bilut-Homplewicz, Zofia
Bilut-Homplewicz, Zofia
Teksty na wolności. Strukturalizm - poststrukturalizm - postmodernizm - Szahaj, Andrzej
Szahaj, Andrzej
Mechanizm klimatyczny Ziemi i społeczne skutki zmian klimatu - Góralski, Bogdan
Góralski, Bogdan
[Zarządzenie w sprawie podatku od mięsa koszernego] : [Inc.:] Wir Joseph der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser [...] Da der Aufschlag von dem sogenannten Koscherfleische [...] Ponieważ danina od mięsa koszernym zwanego monarchicznym iest dochodem [...] Dan w Naszym Stołecznym y Rezydencyonalnym Mieście Wiedniu dnia 6go miesiąca maia tysiąc siedemser ośmdziesiątego piątego [...] roku. - Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania - Durka, Włodzimierz
Durka, Włodzimierz
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 III, No 147
Author unknown
Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 1 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski - Korytkowski Jan
Korytkowski Jan
Czynniki wpływające na atrakcyjność kredytu hipotecznego – analiza empiryczna - Karwowska, Milena
Karwowska, Milena
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych – stan aktualny oraz perspektywy zmian, Kamień Śląski, 24-25 kwietnia 2012 r. - Ordon, Marta
Ordon, Marta
Proces formowania się obozu piłsudczykowskiego do wybuchu I wojny światowej - Pietrzak, Jan
Pietrzak, Jan
Fotografia grupowa na stacji Kolei Wschodniochińskiej
Author unknown
Gen autoprezentacji a gatunek uczniowskiej wypowiedzi pisemnej - Grzegórzek, Mirosław. Autor
Grzegórzek, Mirosław. Autor
Kapliczka na skrzyżowaniu ulic Kunickiego, Abramowickiej i Głuskiej w Lublinie - Zętar, Joanna (1975- )
Zętar, Joanna (1975- )
Z przeżytych dni (1850-1908) - Hryncewicz Talko, Julian (1850-1936)
Hryncewicz Talko, Julian (1850-1936)
Księga Adresowa Obywateli Ziemskich Rzeczypospolitej Polskiej : oraz spis kółek rolniczych, z działem handlowo - przemysłowym. Wielkopolska i Pomorze
Author unknown
Poezja Bułata Okudżawy: między poetyką a interpretacją - Urban-Podolan, Aleksandra (1974- )
Urban-Podolan, Aleksandra (1974- )
Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji - Mizerka Jacek
Mizerka Jacek
[Dawny kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Skałacie].
Author unknown
Wiersze Rajnolda Suchodolskiego, Maciejowskiego i bezimienne z okresu powstania listopadowego ręką Józefa Ignacego Kraszewskiego napisane - Kraszewski, Józef Ignacy (1812 - 1887)
Kraszewski, Józef Ignacy (1812 - 1887)
Ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczycieli wychowania fizycznego - Muszkieta, Radosław
Muszkieta, Radosław
First record of hyporheic water mite species of the genus Atractides Koch, 1837 (Acari, Hydrachnidia) from Iran - Pešić, Vladimir
Pešić, Vladimir
Ad Rem : kwartalnik akademicki, 2007, nr 1
Author unknown
An ancient obelisk at Matarea, formerly Heliopolis - Milton, Thomas (ca 1743-1827)
Milton, Thomas (ca 1743-1827)
Recently viewed
Katedra w Mediolanie - Nieznany
Nieznany
Katedra Św. Jana - Starkman, M.ichał. Ryt.
Starkman, M.ichał. Ryt.
Katedra Śgo Jana
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : [Detale]
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : Stanisław Strzelica
Author unknown
Graphics of cathedrals
Vol.73.no.7(1999)-SpisTreści-Okładki
Author unknown
Cautires apterus, a New Species and the First Record of Wingless Male Lycidae (Coleoptera) Discovered in the North Pare Mountains, Tanzania - Bocak, Ladislav
Bocak, Ladislav
Obserwacje nad skupieniami Viviparus fasciatus Müll. Na terenie łachy wiślanej Konfederatka
Author unknown
Z badań nad strukturą przestrzenną populacji kilku wybranych gatunków Collembola
Author unknown
Badania nad strefa przejścia zbiorowisk leśnych
Author unknown
Zmiennośc pozioma temperatury powietzra w zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego
Author unknown
Rozmieszczenie i dynamika liczebnosci mięczaków dennych na łasze wiślanej Konfederatka pod Wyszogrodem
Author unknown
Rozmieszczenie skorupiaków planktonowych w litoralu i pelagialu ze szczegówlnym uwzględnieniem granicy między biotopami
Author unknown
Dynamika liczebności Tendipedidae bentosowych na terenie mulistych odcinków łachy Konfederatka
Author unknown
Uwagi o rozmieszczeniu przestrzennym komarów w środowisku zagospodarowanym przez człowieka
Author unknown
Kształtowanie się zgrupowań wodopójek (Hydracarina) w różnych środowiskach jeziora Wilkus
Author unknown
Zmiany liczebności pajaków na kilku łąkach
Author unknown
An attempt at analysing the habitat of Viviparus fasciatus (Müll.)
Author unknown
Obserwacje nad termiką rozwoju jaj jedwabnika chińskiego Antherea pernyi Guer
Author unknown
Wpłuw temperatur stałych i przemiennych na metabolizm oddechowy ślimaka zaroślowego Arianta arbustorum L.
Author unknown
Über die Verikalverteilung der Vögel in einem Pineto-Quercetum Biotop
Author unknown
Studia nad zbiorowiskami zwierzęcymi roślinności zanurzonej i pływającej jeziora Druzno
Author unknown
Dalsze badania nad wpływem populacji na rezultat walk samców myszy
Author unknown
Beobachtungen über die Quantitätsveränderungen der Laufkäfer (Carabidae) auf verschiedenen Feldkulturen
Author unknown
Obserwacje nad omomiłkami (Cantharis L.) występujacymi na rzepaku ozimym
Author unknown
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Ziemia VIII - Przybyliński, Bogdan (1936-)

Ziemia VIII

0 times
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Ziemia XXXIII - Przybyliński, Bogdan (1936-)
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Ziemia - Przybyliński, Bogdan (1936-)

Ziemia

0 times
Przybyliński, Bogdan (1936-)
Nadwiślanin. Gazeta Ziemi Chełmińskiej, 1931.01.23 R. 13 nr 18
Author unknown
Arkona, 1946, nr 3 - Brzęczkowski, Stanisław (1897-1955)
Brzęczkowski, Stanisław (1897-1955)
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 9
Author unknown
Goniec Nadwiślański Ilustrowany : bezpłatny dodatek tygodniowy Gońca Ndwiślańskiego 1931.12.20 R.5 nr 51
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 81
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 80
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 76
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 77
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 82
Author unknown
Ziemia Michałowska (Gazeta Brodnicka), R. 1933, Nr 83
Author unknown
Q. D. B. V. de religionis Christianae in Polonia initiis dissertationem praeside Godofr. Lengnich [...] in auditorio maximo die IX Decembr. MDCCXXXIV. tuebitur Nathanael Frider. Kautz, Gedanensis. - Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Epistolarum historico-familiarum, t. 1, pars 1 - Załuski, Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711)
Załuski, Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711)
Memoires pour servir a l
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Pacta conventa Augusti III. Regis Poloniarum Magni Ducis Lituaniae et Electoris Saxoniae / commentario perpetuo illustrata a Godofredo Lengnich D. - Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Mundus symbolicus, in emblematum universitate formatus, explicatus, et tam sacris, quam profanis eruditionibus ac sententiis illustratus... T. 1-2 - Picinelli, Filippo (1604-1678)
Picinelli, Filippo (1604-1678)
Modlitewnik

Modlitewnik

0 times
Author unknown
Newer und alter Schreib-Calender auffs Jahr... - Linnemann, Albert (1603–1653)
Linnemann, Albert (1603–1653)
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login