On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 8.5 million objects!

Plakat Rights Statements w formie schematu decyzyjnego

Schemat decyzyjny został opracowany na potrzeby instytucji współpracujących z Federacją Bibliotek Cyfrowych, aby ułatwić im stosowanie oświadczeń prawnych RightsStatements.org. Serwis ten oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów.

See also

Temporarily Unavailable

Most viewed
Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Breslau, 1895, Bd. 86, St. 11
Author unknown
Danziger Zeitung: Organ für Handel..., 1882.10.07 nr 13647
Author unknown
Dziennik wypadków. T. 1, 1939-1945 - Estreicher, Karol (jun ; 1906-1984).
Estreicher, Karol (jun ; 1906-1984).
Breslauer Zeitung. 1860, No. 15 (10 Januar) - Morgen-Ausgabe + dod.
Author unknown
Tygodnik Rzeszowski. R. 3, 1887, nr 100
Author unknown
Breslauer Zeitung. Jg.59, Nr. 243 (26 Mai 1878) - Morgen-Ausgabe + dod.
Author unknown
Karta QSL 4L1UN : Gruzja - autor nieznany
autor nieznany
120. Sorbus graeca (Spach) Kotschy - Jarząb grecki - Boratyńska, Krystyna
Boratyńska, Krystyna
Thorner Presse 1897, Jg. XV, Nro. 85 + Beilage
Author unknown
Rozkaz Wewnętrzny do Katolickiego Duchowieństwa Wojskowego w Polsce. 1939, nr 6
Author unknown
Mapa dotycząca spraw granicznych w sprawie między Ludwikiem Bużyckim a Michałem Osiecimskim
Author unknown
Język rosyjski w katolickim rytuale i w dodatkowem nabożeństwie : [czy może być wprowadzony język rosyjski do kościołów katolickich na Litwie ?]. [T. 1] - Przybyszewski, Jan
Przybyszewski, Jan
Oberschlesische Volksstimme, 1908, Jg. 34, Nr. 68
Author unknown
Lucæ Marentii, musici celeberrimi, Madrigalia quinque vocum [...] - Marenzio, Luca (ca 1553-1599)
Marenzio, Luca (ca 1553-1599)
Kuryer Litewski. 1807, N. 23 (20 marca)
Author unknown
Monitor. 1776, nr 18
Author unknown
Urwähler-Zeitung : Organ für Jedermann aus dem Volke, Mittwoch, 3. September 1851, Nr. 203.
Author unknown
Elastyczność systemu okresowego ocen pracowników za pomocą badania opinii pracowniczej - wyniki empiryczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 248, s. 201-211 - Borowska-Pietrzak, Agata
Borowska-Pietrzak, Agata
Danziger Zeitung. 1878, № 10847 (10 März) - (Morgen=Ausgabe.)
Author unknown
Głos Lubelski : pismo codzienne : [organ prasowy endecji lubelskiej Narodowej Demokracji], 1939, R. 26, nr 117
Author unknown
Głos Narodu : dziennik polityczny, założony w roku 1893 przez Józefa Rogosza (wydanie poranne). 1904, nr 101
Author unknown
Danziger Dampfboot. Jg.35, № 306 (30 December 1864)
Author unknown
Dzień Polski / red. A. Dziaczkowski
Author unknown
Die Bauhuette. Organ für die Gesammt-Interessen der Freimaurerei 1896.03.14 Jg.39 Nr11
Author unknown
Głos Wielkopolski. 1950.09.28 R.6 nr267 Wyd.ABC
Author unknown
Recently viewed
Katedra w Mediolanie - Nieznany
Nieznany
Katedra Św. Jana - Starkman, M.ichał. Ryt.
Starkman, M.ichał. Ryt.
Katedra Śgo Jana
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : [Detale]
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : Stanisław Strzelica
Author unknown
Graphics of cathedrals
Śmierć zagraża Górnoślązakom, gdyby pozostać mieli przy Niemcach!!! Od głodu, moru, wojny i przyłączenia do Niemiec zachowaj nas Panie!
Author unknown
Jeżeli nie chcesz jak bydlę pracować na spłatę długów niemieckich, głosuj za Polską! = Willst du nicht unter der Last der deutschen Schulden zusammenbrechen, dann stimme für Polen! - Romanowicz, Antoni
Romanowicz, Antoni
O gizdy! To wy ze swoimi miljonami uciekacie do Holandji [...] My głosujemy za Polską! = Ihr deutschen Hallunken! Ihr flüchtet mit euern Schätzen nach Holland [...] Wir stimmen für Polen! - Romanowicz, Antoni
Romanowicz, Antoni
Wyzwól się od Twych gnębicieli! Głosuj za Polską! = Befreie Dich von Deinen Bedrückern! Stimme für Polen! - Romanowicz, Antoni
Romanowicz, Antoni
Recenzja książki. S. Kassay, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, tom 1, Środowisko biznesowe. Zmiany struktur własnościowych w okresie transformacji ekonomicznej - Dzieńdziora, Joanna
Dzieńdziora, Joanna
Sach-Register oder Alphabetische Darstellung der, in dem Amtsblättern der Königlichen Regierung in Oppeln für das Jahr 1869 enthaltenen Bekanntmachungen
Author unknown
Neophilologica. Tom. 12: Studia językoznawcze
Author unknown
Neophilologica. Tom. 8: Studia językoznawcze
Author unknown
Neophilologica. Tom. 7: Studia językoznawcze
Author unknown
Złożoność w zarządzaniu – refleksje nad pozycją badań nad złożonością w kontekście zarządzania ryzykiem - Gorzeń-Mitka, Iwona
Gorzeń-Mitka, Iwona
Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów polskiego Górnego Śląska
Author unknown
Školské zprávy R.5, 1930, c.1
Author unknown
Chowanna. T. 2 (19)
Author unknown
Chowanna. T. 1 (26)
Author unknown
Metalowiec, 1945-1950
Author unknown
Chowanna. T. 1 (20)
Author unknown
Sportowiec 1925
Author unknown
Wiesław - Kazimierz Brodziński

Wiesław

0 times
Kazimierz Brodziński
Alphabetisches Sach- und Namen-Register nebst Chronologischen Uebersicht zum Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Liegnitz 1858
Author unknown
Indeks : pismo Uniwersytetu Opolskiego. 1999, nr 7 (15)
Author unknown
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. T. 26, 1851, posz. 1
Author unknown
Gazeta Warszawska. R. 138, 1919, nr 82
Author unknown
Ekonomista : przegląd tygodniowy, ekonomiczny, finansowy i statystyczny / [red. i wyd. A. Nagórny].
Author unknown
Kurjer Warszawski / [red. W. Szymanowski]. 1883, nr 344
Author unknown
Kobieta : dwutygodnik dla kobiet poświęcony hygienie i estetyce ciała, pielęgnowaniu urody, racjonalnej kosmetyce oraz całokształtowi spraw, życia i potrzeb kobiety / [red. i wyd. H. Zamenhof]. R. 2 (1913)
Author unknown
Kobieta : dwutygodnik dla kobiet poświęcony hygienie i estetyce ciała, pielęgnowaniu urody, racjonalnej kosmetyce oraz całokształtowi spraw, życia i potrzeb kobiety / [red. i wyd. H. Zamenhof]. R. 3 (1914)
Author unknown
Kobieta : dwutygodnik dla kobiet poświęcony hygienie i estetyce ciała, pielęgnowaniu urody, racjonalnej kosmetyce oraz całokształtowi spraw, życia i potrzeb kobiety / [red. i wyd. G. Zamenhof]. R. 1 (4) (1924)
Author unknown
Sport : tygodnik ilustrowany : z dodatkami w miarę potrzeby. R. 8, 1902, no 29
Author unknown
Kobieta : dwutygodnik dla kobiet poświęcony hygienie i estetyce ciała, pielęgnowaniu urody, racjonalnej kosmetyce oraz całokształtowi spraw, życia i potrzeb kobiety / [red. i wyd. H. Zamenhof]. R. 2 (1913) nr 14
Author unknown
Kurjer Warszawski. R. 72, 1892, nr 134
Author unknown
Antrakt : gazeta teatralna. R. 2, 1877, no 17
Author unknown
Gazeta Poranna 2 Grosze. R. 6, 1917, nr 82 (1620)
Author unknown
Ekonomista : tygodnik poświecony nauce i potrzebom życia / [pod kier. Zenona Pietkiewicza ; red. i wyd. Stefan Woyzbun].
Author unknown
Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy / red. nacz. Alfred Ksycki. R. 3 (1936) nr 7
Author unknown
Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy / red. nacz. Alfred Ksycki. R. 3 (1936) nr 10
Author unknown
Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy / red. nacz. Alfred Ksycki. R. 3 (1936) nr 15
Author unknown
Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy / red. nacz. Alfred Ksycki. R. 3 (1936) nr 19
Author unknown
Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy / red. nacz. Alfred Ksycki. R. 3 (1936) nr 18
Author unknown
Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy / red. nacz. Alfred Ksycki. R. 3 (1936) nr 20
Author unknown
Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy / red. nacz. Alfred Ksycki. R. 3 (1936) nr 23
Author unknown
CRISPA Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login