On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 6.1 million objects!

Zapraszamy na portal tematyczny FBC Czasopisma!

Wszystkich zainteresowanych zbiorami prasy z kolekcji polskich instytucji kultury i nauki zapraszamy do nowego serwisu tematycznego FBC Czasopisma, dostępnego pod adresem http://czasopisma.fbc.net.pl/. Serwis ten oferuje dostęp do kilku tysięcy tytułów czasopism zebranych ze zbiorów wszystkich instytucji dostarczających dane do FBC. Dane w portalu FBC Czasopisma można przeszukiwać na podstawie tytułu i słów kluczowych związanych z tematyką

FBC recommends

[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show

See also

Satyra przeciw bożnikom, czyli bezbożnym deistom - Minasowicz, Józef Epifani (1718-1796)
Minasowicz, Józef Epifani (1718-1796)
Rozłucki consorti debet
Author unknown
Działalność gospodarcza Pawła Orzechowskiego - Tworek, Stanisław
Tworek, Stanisław
Kalendarium wydarzeń w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" w 1997 roku
Author unknown
Świat historyków starożytnych / Stanisław Łoś - Łoś Jan Stanisław (1890-1974)
Łoś Jan Stanisław (1890-1974)
The slugs of the former Yugoslavia ( Gastropoda terrestria nuda - Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae) - Wiktor, Andrzej
Wiktor, Andrzej
Jesienny poranek [Dokument ikonograficzny] - Piórkowski, Tomasz
Piórkowski, Tomasz
Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne. R.23, 1995 nr 1-3
Author unknown
Represje PUBP w Sandomierzu wobec Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1944-1956. - Fedorowski, Konrad.
Fedorowski, Konrad.
Rocznik szlachty polskiej. T. 1. - Borkowski, Jerzy Sewer Dunin (1856-1908)
Borkowski, Jerzy Sewer Dunin (1856-1908)
Posener Tageblatt 1933.07.21 Jg.72 Nr164
Author unknown
Tractatus varii - Rudolphus episcopus Wratislaviensis

Tractatus varii

moments ago
Rudolphus episcopus Wratislaviensis
Gazeta Kielecka, 1877, R.8, nr 42
Author unknown
Wielostopniowe sprężarkowe urządzenia chłodnicze : podstawy teoretyczne i zasady obliczeń obiegów - Czapp, Marian
Czapp, Marian
Prace Komisji Historji Sztuki, T. 5 - Polska Akademja Umiejętności
Polska Akademja Umiejętności
San : czasopismo społeczno-ekonomiczne / [wyd. i odpowiedzialny red. Adam Idzikowski]
Author unknown
Głos Narodu : dziennik polityczny, społeczny i literacki. 1894, nr 204
Author unknown
Fluencja słowna i jej uwarunkowania - Gawda, Barbara
Gawda, Barbara
Geschichte des Colberg
Weisshun, Bruno
Nazwy ulic Krakowa - Supranowicz, Elżbieta.
Supranowicz, Elżbieta.
Niwa Wielkopolska 1922.02.19 R.2 Nr8
Author unknown
Niva : illûstrirovannyj žurnal literatury politiki i sovremennoj žizni
Author unknown
Wspomnienia [nazwa red.] - Bachir, Szymon
Bachir, Szymon
Prace Komisji Historji Sztuki, T. 4 (Sprawozdań Komisji do badania historji sztuki w Polsce t. XIII) : z 1 tablicą trójbarwną i 250 rycinami w tekście - Polska Akademja Umiejętności
Polska Akademja Umiejętności
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - projekt wdrożeniowy na lata 2003-2006 - Bednarek-Michalska, Bożena
Bednarek-Michalska, Bożena
Recently viewed
Linoryt - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt - Stefanowski, Andrzej (1937 -)

Linoryt

0 times
Stefanowski, Andrzej (1937 -)
Linoryt [10] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [10]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt [8] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [8]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt [7] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [7]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linocut graphics
Katedra - Kotlarczyk, Józef (1922-1994)

Katedra

0 times
Kotlarczyk, Józef (1922-1994)
Wilno - Katedra - Narębska-Dębska, Barbara (1921-2000)
Narębska-Dębska, Barbara (1921-2000)
Wilno - Katedra - Rolicz, Stanisław (1913-1997)
Rolicz, Stanisław (1913-1997)
Frombork - katedra - Wiśniewska-Maćkiewicz, Cecylia (1928-1999)
Wiśniewska-Maćkiewicz, Cecylia (1928-1999)
Wrocław. Katedra - Geissler, Robert (1819-1893)
Geissler, Robert (1819-1893)
Graphics of cathedrals
Portret Anny z Kettlerów Radziwiłłowej (1567-1617) - nieznany malarz polski
nieznany malarz polski
Portret Lawinii z książąt Koreckich Radziwiłłowej (ca 1587- ca1641) - nieznany malarz polski
nieznany malarz polski
Portret mężczyzny w kryzie - Hofmann, Samuel (1595-1649)
Hofmann, Samuel (1595-1649)
Portret kobiety - nieznany
nieznany
Portret patrycjuszki - Nicolas z Neufchâtel (fl. 1539-ca 1573)
Nicolas z Neufchâtel (fl. 1539-ca 1573)
Jewellery on pictures
Zagłada Żydów : studia i materiały : pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, nr 6 (2010)
Author unknown
Model ochrony środowiska przyrodniczego w regionach rolniczych - Boguski, Jan
Boguski, Jan
Obwieszczenia Publiczne : dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości. , 1948, nr 16 (12 marca)
Author unknown
Gesetzblatt für die Freie Stadt Danzig. , 1936, Nr. 31 (29 April) - Ausgabe A
Author unknown
Przegląd Graficzny i Papierniczy : tygodnik poświęcony sprawom przemysłu graficznego, papierniczego, księgarskiego, introligatorskiego, przyborów biurowych i artykułów piśmiennych, stemplarni i przemysłów pokrewnych., R. 6, nr 51 (19 grudnia 1925)
Author unknown
Niedziela : tygodniowy dodatek bezpłatny., 1932, nr 51 (25 grudnia)
Author unknown
Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen. , 1844, № 261 (30 Oktober)
Author unknown
Kurjer Poznański, R. 29, nr 69 (14 lutego 1934)
Author unknown
Who is who in Polish biotechnology = Kto jest kim w polskiej biotechnologii - Ludwiczak, Krystyna
Ludwiczak, Krystyna
Krzyż, R. 70, nr 8 (20 lutego 1938)
Author unknown
Kurjer Świąteczny : tygodnik polityczny, literacki i humorystyczny., 1900, nr 67 (30 grudnia) + dod.
Author unknown
Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lubelskiego. , R.5, Skorowidz do Dziennika Urzęd. Kuratorjum O. S. Lubelskiego za czas od 1.I-1.VI (włącznie) 1933 roku
Author unknown
Gazeta Lwowska, 1836, nr 143 (3 grudnia) + dod.
Author unknown
Krakauer Zeitung. , Jg.9, Nr. 119 (26 Mai 1865)
Author unknown
Dzień Dobry, R.4, nr 218 (8 sierpnia 1934)
Author unknown
Gazeta Powszechna, 1842, nr 154 (15 czerwca), współoprawne z: Pamiętnik Literacki (Warszawa)
Author unknown
Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich - recenzja - Bisztyga, Andrzej (1964- ). Recenzja
Bisztyga, Andrzej (1964- ). Recenzja
Głos Wybrzeża : pismo Polskiej Partii Robotniczej., R.18, nr 268 (10 listopada 1964)
Author unknown
Breslau : Technische Hochschule.
Author unknown
Wyspa smutku - Konczyński, Tadeusz (1875-1944)

Wyspa smutku

0 times
Konczyński, Tadeusz (1875-1944)
CBN Polona

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login