On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 8.5 million objects!

Plakat Rights Statements w formie schematu decyzyjnego

Schemat decyzyjny został opracowany na potrzeby instytucji współpracujących z Federacją Bibliotek Cyfrowych, aby ułatwić im stosowanie oświadczeń prawnych RightsStatements.org. Serwis ten oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów.

See also

Temporarily Unavailable

Most viewed
Institutional environmental protection and exploitation of rock deposits with open cast method - Górniak-Zimroz, Justyna Maria
Górniak-Zimroz, Justyna Maria
Charytatywny koncert - Odyniecki Mirosław
Odyniecki Mirosław
Katolik Codzienny, 1929, R. 32, Nr. 230
Author unknown
Kondukt żałobny ś. p. Wiktora hr. Ronikiera
Author unknown
Brzezinski et Karpinski intercisam roborant
Author unknown
List Zygmunta Krasińskiego z dn. 19 marca 1846 r. - Krasiński, Zygmunt (1812-1859)
Krasiński, Zygmunt (1812-1859)
O trepanowanych czaszkach XIV-XVI w. z cmentarzyska w Łankiszkach pod Naczą na Litwie - Talko-Hryncewicz, Julian (1850-1936)
Talko-Hryncewicz, Julian (1850-1936)
Przegląd Techniczny 1932 nr 21-22
Author unknown
Gazeta Powszechna: wychodzi codziennie z czterema dodatkami tygodniowemi 1929.07.24 R.10 Nr168
Author unknown
Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013), Dyskusje - Fabijański, Władysław (1941– )
Fabijański, Władysław (1941– )
Sprawozdanie z życia mniejszości narodowych za październik, listopad i grudzień 1929 r.
Author unknown
Szymbark (województwo olsztyńskie). Zamek. Widok od strony wschodniej - Górski, Wacław (1935- )
Górski, Wacław (1935- )
Orędownik Powiatu Mogileńskiego, 1935, nr 58
Author unknown
Eines Erbaren Rathes der Stadt Bresslaw Etliche vornewerte und vormehrte Statuten und Ordnungen - s.n.
s.n.
Ustawodawstwo polskie z lat 1917-1928 zawarte w Dzienniku Urzędowym Departamentu Sprawiedliwości TRS, Dzienniku Urzędowym K-P Ministerstwa Sprawiedliwości, Dzienniku Praw Królestwa Polskiego, Dzienniku Praw Państwa Polskiego i Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu, uwzględniającem zmiany, wprowadzone do dnia... T. 1, Lata 1917-1920
Author unknown
Naród, R. 1, Nr 54
Author unknown
Express Kujawski 1938.03.18, R. 16, nr 63
Author unknown
Gazeta Lwowska. 1833, nr 153
Author unknown
Z okolic Nowego-Mińska ; z: "Tygodnik Ilustrowany" 1889, nr 325 (23 marca), s. 185 - Podkowiński, Władysław (1866-1895) rola (klasyfikacja) twórcy / hasła osobowe / rysownik
Podkowiński, Władysław (1866-1895) rola (klasyfikacja) twórcy / hasła osobowe / rysownik
Samuel na Nowotańcu Stano.
Author unknown
Fleckfieber - Die Geissel des Ostens [Inc.:] Das Fleckfieber ist eine furchtbare Plage der menschen [...].
Author unknown
Pałuki. Pismo lokalne 1993.12.03 nr 46 (94)
Author unknown
Biuletyn Statystyczny województwa małopolskiego, 2002, nr 4
Author unknown
Der Oberschlesische Wanderer, 1925, Jg. 98, Nr. 216
Author unknown
Katechizm mnieyszy i większy : dzieło śp. biskupa Albertrandego na wszystkie szkoły, pensye i dla sposobnych do światleyszego wychowania i ćwiczenia : z rękopisu należącego do biblioteki Uniwersytetu Wilenskiego pierwszy raz na jaw ogłoszony. - Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808)
Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808)
Recently viewed
Katedra w Mediolanie - Nieznany
Nieznany
Katedra Św. Jana - Starkman, M.ichał. Ryt.
Starkman, M.ichał. Ryt.
Katedra Śgo Jana
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : [Detale]
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : Stanisław Strzelica
Author unknown
Graphics of cathedrals
Śmierć zagraża Górnoślązakom, gdyby pozostać mieli przy Niemcach!!! Od głodu, moru, wojny i przyłączenia do Niemiec zachowaj nas Panie!
Author unknown
Jeżeli nie chcesz jak bydlę pracować na spłatę długów niemieckich, głosuj za Polską! = Willst du nicht unter der Last der deutschen Schulden zusammenbrechen, dann stimme für Polen! - Romanowicz, Antoni
Romanowicz, Antoni
O gizdy! To wy ze swoimi miljonami uciekacie do Holandji [...] My głosujemy za Polską! = Ihr deutschen Hallunken! Ihr flüchtet mit euern Schätzen nach Holland [...] Wir stimmen für Polen! - Romanowicz, Antoni
Romanowicz, Antoni
Wyzwól się od Twych gnębicieli! Głosuj za Polską! = Befreie Dich von Deinen Bedrückern! Stimme für Polen! - Romanowicz, Antoni
Romanowicz, Antoni
Recenzja książki. S. Kassay, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, tom 1, Środowisko biznesowe. Zmiany struktur własnościowych w okresie transformacji ekonomicznej - Dzieńdziora, Joanna
Dzieńdziora, Joanna
Sach-Register oder Alphabetische Darstellung der, in dem Amtsblättern der Königlichen Regierung in Oppeln für das Jahr 1869 enthaltenen Bekanntmachungen
Author unknown
Neophilologica. Tom. 12: Studia językoznawcze
Author unknown
Neophilologica. Tom. 8: Studia językoznawcze
Author unknown
Neophilologica. Tom. 7: Studia językoznawcze
Author unknown
Złożoność w zarządzaniu – refleksje nad pozycją badań nad złożonością w kontekście zarządzania ryzykiem - Gorzeń-Mitka, Iwona
Gorzeń-Mitka, Iwona
Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów polskiego Górnego Śląska
Author unknown
Školské zprávy R.5, 1930, c.1
Author unknown
Chowanna. T. 2 (19)
Author unknown
Chowanna. T. 1 (26)
Author unknown
Metalowiec, 1945-1950
Author unknown
Chowanna. T. 1 (20)
Author unknown
Sportowiec 1925
Author unknown
Wiesław - Kazimierz Brodziński

Wiesław

0 times
Kazimierz Brodziński
Alphabetisches Sach- und Namen-Register nebst Chronologischen Uebersicht zum Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Liegnitz 1858
Author unknown
Indeks : pismo Uniwersytetu Opolskiego. 1999, nr 7 (15)
Author unknown
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. T. 26, 1851, posz. 1
Author unknown
Gazeta Warszawska. R. 138, 1919, nr 82
Author unknown
Ekonomista : przegląd tygodniowy, ekonomiczny, finansowy i statystyczny / [red. i wyd. A. Nagórny].
Author unknown
Kurjer Warszawski / [red. W. Szymanowski]. 1883, nr 344
Author unknown
Kobieta : dwutygodnik dla kobiet poświęcony hygienie i estetyce ciała, pielęgnowaniu urody, racjonalnej kosmetyce oraz całokształtowi spraw, życia i potrzeb kobiety / [red. i wyd. H. Zamenhof]. R. 2 (1913)
Author unknown
Kobieta : dwutygodnik dla kobiet poświęcony hygienie i estetyce ciała, pielęgnowaniu urody, racjonalnej kosmetyce oraz całokształtowi spraw, życia i potrzeb kobiety / [red. i wyd. H. Zamenhof]. R. 3 (1914)
Author unknown
Kobieta : dwutygodnik dla kobiet poświęcony hygienie i estetyce ciała, pielęgnowaniu urody, racjonalnej kosmetyce oraz całokształtowi spraw, życia i potrzeb kobiety / [red. i wyd. G. Zamenhof]. R. 1 (4) (1924)
Author unknown
Sport : tygodnik ilustrowany : z dodatkami w miarę potrzeby. R. 8, 1902, no 29
Author unknown
Kobieta : dwutygodnik dla kobiet poświęcony hygienie i estetyce ciała, pielęgnowaniu urody, racjonalnej kosmetyce oraz całokształtowi spraw, życia i potrzeb kobiety / [red. i wyd. H. Zamenhof]. R. 2 (1913) nr 14
Author unknown
Kurjer Warszawski. R. 72, 1892, nr 134
Author unknown
Antrakt : gazeta teatralna. R. 2, 1877, no 17
Author unknown
Gazeta Poranna 2 Grosze. R. 6, 1917, nr 82 (1620)
Author unknown
Ekonomista : tygodnik poświecony nauce i potrzebom życia / [pod kier. Zenona Pietkiewicza ; red. i wyd. Stefan Woyzbun].
Author unknown
Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy / red. nacz. Alfred Ksycki. R. 3 (1936) nr 7
Author unknown
Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy / red. nacz. Alfred Ksycki. R. 3 (1936) nr 10
Author unknown
Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy / red. nacz. Alfred Ksycki. R. 3 (1936) nr 15
Author unknown
Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy / red. nacz. Alfred Ksycki. R. 3 (1936) nr 19
Author unknown
Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy / red. nacz. Alfred Ksycki. R. 3 (1936) nr 18
Author unknown
Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy / red. nacz. Alfred Ksycki. R. 3 (1936) nr 20
Author unknown
Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy / red. nacz. Alfred Ksycki. R. 3 (1936) nr 23
Author unknown
CRISPA Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login