Zbiory polskich instytucji kultury on-line. Nasza baza liczy już ponad 7,5 miliona obiektów!

Plakat Rights Statements w formie schematu decyzyjnego

Schemat decyzyjny został opracowany na potrzeby instytucji współpracujących z Federacją Bibliotek Cyfrowych, aby ułatwić im stosowanie oświadczeń prawnych RightsStatements.org. Serwis ten oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów.

Rekomendowane przez FBC

[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
Zobacz

Sprawdź także

H. Melcer : Podług fotografii "Kostka i Mulert" - Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa)
Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa)
Myśliwy na stanowisku ... za Żelazną bramą
Autor nieznany
Z teki F. Kostrzewskiego : Gadatliwy garson
Autor nieznany
Maskarada na Dynasach
Autor nieznany
Ś. p. Feliks Jeziorański
Autor nieznany
Ostatnio dodane

Tymczasowo niedostępne

Najczęściej oglądane
Ślady linii papilarnych na ceramice z okresu wpływów rzymskich , pochodzącej z osady kultury przeworskiej w Jakuszowicach, st. 2, woj. Kielce - Białek, Irena
Białek, Irena
Życie Literackie. 1956, nr 19 (6 V) = nr 224
Autor nieznany
Stolica : warszawski tygodnik ilustrowany. R. 5, 1950 nr 13 (2 IV)
Autor nieznany
Karta Turcyi europejskiej
Autor nieznany
Badanie kompleksów metali z makrocyklicznymi poliaminami ukierunkowane na ich zastosowanie w elektrokatalizie - Rosłonek, Grzegorz.
Rosłonek, Grzegorz.
Bor
Wells, Herbert George (1866-1946)
H. Jabłoński, Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny 1914-1918 - Piwarski, Kazimierz (1903–1968)
Piwarski, Kazimierz (1903–1968)
Średniowiecze powszechne - Tymieniecki, Kazimierz (1887–1968)
Tymieniecki, Kazimierz (1887–1968)
Ustawa Towarzystwa Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie - Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin)
Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin)
Polak Kresowy : tygodnik ludu polskiego na ziemiach kresowych / pod red. Bolesława Srockiego
Autor nieznany
Kurjer Poznański, R.27 , nr 494 (28 października 1932)
Autor nieznany
Rządy wewnętrzne Kazimierza Jagiellończyka w Koronie - Górski, Karol (1903–1988)
Górski, Karol (1903–1988)
Kalendarium zagłady Żydów tarnowskich podczas okupacji niemieckiej - Moskal, Krzysztof
Moskal, Krzysztof
Kurjer Poznański, R.27 , nr 492 ( 27 października 1932)
Autor nieznany
Kurjer Poznański, R.27 , nr 496 (29 października 1932)
Autor nieznany
Ujazdówek. Files of Niedzborz district in the Middle Ages. Files of Historico-Geographical Dictionary of Masovia in the Middle Ages - Institute of History of the Polish Academy of Sciences
Institute of History of the Polish Academy of Sciences
Rozmowy christianskie, ktore z greckiego nazwiska dialogami zowią, a ty ie nazwać możesz wielkim katechizmem, w ktorych są rozmaite gadania o przednieyszych artykułach wiary christiańskiey [...], Brak k. 32 - Czechowic, Marcin (1532-1613)
Czechowic, Marcin (1532-1613)
Kurjer Poznański, R.27, nr 491 ( 26 października 1932)
Autor nieznany
Kurjer Poznański, R.27 , nr 490 (26 października 1932)
Autor nieznany
Monatsblätter Jhrg. 45, H. 5 (1931)
Autor nieznany
Monatsblätter Jhrg. 45, H. 2 (1931)
Autor nieznany
Bibliografia prac prof. dr hab. Zygmunta Krzaka - Cyngot, Dorota
Cyngot, Dorota
Dzieła prozą Wincentego Pola. T. 5, Pisma pomniejsze. - Pol, Wincenty (1807–1872)
Pol, Wincenty (1807–1872)
Prostytucja powojenna w Warszawie - Zaleski, Wacław (1889-1971)
Zaleski, Wacław (1889-1971)
Use of a-amino aldehydes in the stereocontrolled synthesis of amino sugars = Zastosowanie a-aminoaldehydów w stereokontrolowanej syntezie aminocukrów - Kiciak, Krzysztof.
Kiciak, Krzysztof.
Ostatnio oglądane
Linoryt - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt

0 razy
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt - Stefanowski, Andrzej (1937 -)

Linoryt

0 razy
Stefanowski, Andrzej (1937 -)
Linoryt [10] - Para, Stanisław (1934- )
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt [8] - Para, Stanisław (1934- )
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt [7] - Para, Stanisław (1934- )
Para, Stanisław (1934- )
Grafiki linorytowe
Pelplin - katedra - Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Gdańsk - katedra - Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Katedra w Mediolanie - Nieznany
Nieznany
Katedra Św. Jana - Starkman, M.ichał. Ryt.
Starkman, M.ichał. Ryt.
Katedra Śgo Jana
Autor nieznany
Grafiki z katedrami
Zagłada Żydów : studia i materiały : pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, nr 6 (2010)
Autor nieznany
Model ochrony środowiska przyrodniczego w regionach rolniczych - Boguski, Jan
Boguski, Jan
Obwieszczenia Publiczne : dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości. , 1948, nr 16 (12 marca)
Autor nieznany
Gesetzblatt für die Freie Stadt Danzig. , 1936, Nr. 31 (29 April) - Ausgabe A
Autor nieznany
Przegląd Graficzny i Papierniczy : tygodnik poświęcony sprawom przemysłu graficznego, papierniczego, księgarskiego, introligatorskiego, przyborów biurowych i artykułów piśmiennych, stemplarni i przemysłów pokrewnych., R. 6, nr 51 (19 grudnia 1925)
Autor nieznany
Niedziela : tygodniowy dodatek bezpłatny., 1932, nr 51 (25 grudnia)
Autor nieznany
Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen. , 1844, № 261 (30 Oktober)
Autor nieznany
Kurjer Poznański, R. 29, nr 69 (14 lutego 1934)
Autor nieznany
Krzyż, R. 70, nr 8 (20 lutego 1938)
Autor nieznany
Kurjer Świąteczny : tygodnik polityczny, literacki i humorystyczny., 1900, nr 67 (30 grudnia) + dod.
Autor nieznany
Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lubelskiego. , R.5, Skorowidz do Dziennika Urzęd. Kuratorjum O. S. Lubelskiego za czas od 1.I-1.VI (włącznie) 1933 roku
Autor nieznany
Krakauer Zeitung. , Jg.9, Nr. 119 (26 Mai 1865)
Autor nieznany
Gazeta Powszechna, 1842, nr 154 (15 czerwca), współoprawne z: Pamiętnik Literacki (Warszawa)
Autor nieznany
Wyspa smutku - Konczyński, Tadeusz (1875-1944)
Konczyński, Tadeusz (1875-1944)
Jahrbuch des Schlesischen Forst-Vereins, 1883, wyd. 1884
Autor nieznany
Lubelski Dziennik Wojewódzki., 1946, nr 22 (16 listopada)
Autor nieznany
Pielgrzym : pismo religijne dla ludu, R. 60, nr 97 (14 sierpnia 1928)
Autor nieznany
Dziennik Urzędowy Guberni Augustowskiej., 1841, nr 16 (17 kwietnia)
Autor nieznany
Ekspansja przedsiębiorców "busów" a regulacja rynku w publicznej komunikacji regionalnej - Bąkowski, Wojciech
Bąkowski, Wojciech
Program ochrony przed szkodnikami - Peła, Łukasz
Peła, Łukasz
CBN Polona
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. 2013, nr 10
Autor nieznany
„Tępienie rasy helleńskiej przez Turków”. T. 2, „Tępienie rasy helleńskiej przez Turków. W 1916 i 1917” - Mineyko, Zygmunt (1840-1925)
Mineyko, Zygmunt (1840-1925)
Gazetka Miki. 1939, nr 9
Autor nieznany
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. 2014, nr 5
Autor nieznany
Anatomia zbrodni nieukaranej : dlaczego nie rozliczyliśmy się z komunistyczną przeszłością? - Gajdziński, Piotr (1964- )
Gajdziński, Piotr (1964- )
Entrate del convento de fretri minori da Siena 1457-1485
Autor nieznany
Historia delli Carraresi signori di Padoa - Catarii, Bartolomeo
Catarii, Bartolomeo
Au Roi de Prusse le 10. Nov. 1756 Mr de Voltaire - Arouet, François-Marie (1694-1778)
Arouet, François-Marie (1694-1778)
Journal de la Diète générale des Etats do Royaume de Pologne et du Duché de Lithuanie 3 X-14 XII 1746
Autor nieznany
Berol. Ms. Autographen Sammlung, Ross - Ross, Johannes
Ross, Johannes
Medizinisch-Chirurgische Rundschau. 1862, Band I, Heft 2
Autor nieznany
Medizinisch-Chirurgische Rundschau. 1862, Band I, Heft 1
Autor nieznany
Medizinisch-Chirurgische Rundschau. 1862, Band III, Heft 3
Autor nieznany
Medizinisch-Chirurgische Rundschau. 1862, Band IV, Heft 1
Autor nieznany
Medizinisch-Chirurgische Rundschau. 1862, Band III, Heft 1
Autor nieznany
Medizinisch-Chirurgische Rundschau. 1862, Band III, Heft 2
Autor nieznany
Medizinisch-Chirurgische Rundschau. 1862, Band I, Heft 3
Autor nieznany
Medizinisch-Chirurgische Rundschau. 1862, Band II, Heft 1
Autor nieznany
Medizinisch-Chirurgische Rundschau. 1862, Band IV, Heft 2
Autor nieznany
Nisze kultowe na górnym tarasie świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Aspekty kultu królewskiego w Świątyni Milionów Lat Ḏsr-ḏsrw w okresie panowania królowej Hatszepsut - Budzanowski, Mikołaj
Budzanowski, Mikołaj
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

 

Pliki cookies na naszych stronach

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego ze stron internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie Internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny Internetowej.

Niniejszy serwis internetowy może używać plików "cookies", kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki "cookies", które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer usługi WWW na komputerze użytkownika, które tenże serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.

Pliki "cookies" dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu; w niektórych przypadkach ich użycie jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania usług udostępnianych przez serwis internetowy.

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików "cookies" w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików "cookie" na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostawcy programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce "opcje internetowe" lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików "cookies", (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług internetowych.

Jednocześnie informujemy, że właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików "cookies" na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników poprzez linki umieszczone w naszym serwisie.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Copyright © 2017 PCSS

Kontakt

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Zbuduj zapytanie

Musisz być zalogowany.
Kliknij przycisk 'Zaloguj', aby się zalogować.
Zaloguj