Jan Gliszczyński Generał Brygady Rotmistrz przywodzący Rycerstwu Woiewództwa Kaliskiego. [Inc.:] Z przyłączonego Uniwersału przez pierwszego Senatora Polski JW. Radzimińskiego... ...przekonaią się przezacni Obywatele i Posiedziciele Dobr ziemi Polskiey Woiewództwa Kaliskiego, iż pospolite Ruszenie dla Obrony Oyczyzny, Imienia Polaka i swobod Narodowych, które nam tak haniebnie wydarte zostały, iest uchwalone [...] : Dan w Głównéy Kwaterze w Kaliszu dnia 6. Grudnia 1806.

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login

Build query

Add next query element