Baza źródeł danych FBC - Moduł analityczny

Krok 1. Określ zakres analizowanych danych

Do poniższego pola można wprowadzić dowolne zapytanie, które działa w wyszukiwarce FBC.

Zapytanie *:* zwraca wszystkie dane zebrane w FBC.

Krok 2. Analizuj dane

  • Przecigając ciemnoszare bloki z nazwami pól danych pomiędzy jasnoszarymi dużymi polami można zmienić układ danych prezentowanych w tabeli/na wykresie.
  • Można zmienić sposób prezentacji danych wybierajac odpowiedni element z pierwszej listy rozwijanej (domyślnie "Tabela").
  • Można też zmienić funkcję wyznaczającą wartość komórek wybierając odpowiedni element z drugiej listy rozwijanej (domyślnie funkcja sumy liczb całkowitych - intSum).

Dostępna jest też Instrukcja obsługi interfejsu modułu analitycznego w języku angielskim.

Licencja Creative Commons  Treść tej strony jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Wykorzystując treść z tej strony jako źródło podaj " Serwis informacyjny Federacji Bibliotek Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl/pro/) ".

Powered by: PivotTable.js