On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 8.6 million objects!

Plakat Rights Statements w formie schematu decyzyjnego

Schemat decyzyjny został opracowany na potrzeby instytucji współpracujących z Federacją Bibliotek Cyfrowych, aby ułatwić im stosowanie oświadczeń prawnych RightsStatements.org. Serwis ten oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów.

See also

Ulica Szkolna : lata 90. XX wieku - Rajche, Zbigniew (1929–2016)
Rajche, Zbigniew (1929–2016)
Ulica Szkolna : lata 90. XX wieku - Rajche, Zbigniew (1929–2016)
Rajche, Zbigniew (1929–2016)
Ulica Szkolna : budynek mieszkalny - Rajche, Zbigniew (1929–2016)
Rajche, Zbigniew (1929–2016)
Fragment ulicy Szkolnej : lata 90. XX wieku - Rajche, Zbigniew (1929–2016)
Rajche, Zbigniew (1929–2016)
Zniszczenia na ulicy Słowiańskiej - Rajche, Zbigniew (1929–2016)
Rajche, Zbigniew (1929–2016)
Recently added

Temporarily Unavailable

Most viewed
Głos Pomorza, 2005, maj, nr 108
Author unknown
Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten = Zbiór Praw dla Państw Królestwa Pruskiego. 1860, № 1 (17 stycznia)
Author unknown
Privilegirte Schlesische Zeitung. 1832, No. 15 (18 Januar) + dod.
Author unknown
Nowa Reforma. 1891, nr 92
Author unknown
Privilegirte Schlesische Zeitung. 1825, No. 100 (24 August) + dod.
Author unknown
Modlitwa polsks St. Wyspiańskiego - Wyspiański, Stanisław (1869-1907)
Wyspiański, Stanisław (1869-1907)
Chełm. Górka Katedralna
Author unknown
Privilegirte Schlesische Zeitung. 1831, No. 34 (9 Februar) + dod.
Author unknown
Nowe Życie, 1987, nr 26 (115)
Author unknown
O trzech normalnych butylotoluolach - Niemczycki, Stanisław Tadeusz (1872-1943)
Niemczycki, Stanisław Tadeusz (1872-1943)
Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych. [R.3], № 346 (31 grudnia 1858) + dod.
Author unknown
Biuletyn Kowieński Wilbi. 1930, nr 332 (10 października)
Author unknown
Berlinische Nachrichten von Staats und Gelehrten Sachen, 1815.12.12 nr 148
Author unknown
Journal of Applied Mathematics
Author unknown
Lanius senator - coll: K. Wodzicki

Lanius senator

moments ago
coll: K. Wodzicki
Tygodnik Wileński. T.3, N. 8 (30 kwietnia 1822)
Author unknown
Thorner Ostdeutsche Zeitung. 1892, № 196 (23 August) - Thorner Ostdeutsche Zeitung (1886-1903)
Thorner Ostdeutsche Zeitung (1886-1903)
Der Bote aus dem Riesen-Gebirge : als Fortsetzung der Königl. privilegirten Gebirgsblätter : eine Wochenschrift für alle Stände. Jg.23, No. 30 (23 Juli 1835) + dod.
Author unknown
Amtsblatt der Königlichen Preussischen Regierung zu Bromberg. 1901.05.16 No.20
Author unknown
Zbiéracz Literacki i Polityczny. [T.2], Nro 33 (24 kwietnia 1837) + dod.
Author unknown
Der Hausfreund : Unterhaltungs-Beilage zur Deutschen Rundschau. 1928, Nr. 29 (7 Februar)
Author unknown
Gazeta Krakowska. 1972, nr 91 (18 IV) = nr 7506
Author unknown
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji. 1932, nr 6
Author unknown
Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do żony Jadwigi z Unrugów Witkiewiczowej. List z 07.04.1934. List z 09.04.1934. - Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939)
Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939)
Pamiętnik Gospodarski. R.2, N. 51 (21 grudnia 1850) + wkładka
Author unknown
Recently viewed
Katedra w Mediolanie - Nieznany
Nieznany
Katedra Św. Jana - Starkman, M.ichał. Ryt.
Starkman, M.ichał. Ryt.
Katedra Śgo Jana
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : [Detale]
Author unknown
[Katedra Św. Jana] : Stanisław Strzelica
Author unknown
Graphics of cathedrals
Nowe Państwo. 1931, nr 1
Author unknown
169 spotkanie z cyklu "Wieliczka - Wieliczanie" z serii: "Wielickie rodziny (9): we dwoje 50 lat i więcej..." : "Urszula i Augustyn Przybylscy oraz rodziny: Bogdów, Frytów, Przychodzkich, Sapińskich" - Duda, Jadwiga
Duda, Jadwiga
Iskry. 1929, nr 1 (21 XII)
Author unknown
Kurier Literacko-Naukowy. 1932, nr 45 (7 XI)
Author unknown
Dziennik Polski. 1988, nr 79 (5 IV) = nr 13356
Author unknown
Karty katalogowe bibliografii Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej Tatrzańskiego Parku Narodowego. cz. 64.2.
Author unknown
Kronika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej : 1983-1987
Author unknown
Kronika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej : 1900-1983
Author unknown
Dziennik Polski. 1988, nr 235 (7 X) = 13512
Author unknown
Budownictwo ludowe, małomiasteczkowei dworskie oraz kapliczki i inne pamiątki Ziemi Krakowskiej. Cz. 2. - Grabowski, Leszek (1953- )
Grabowski, Leszek (1953- )
Przekrój. 2001, nr 5 (4 II) = nr 2902
Author unknown
Dziennik Polski. 1989, nr 267 (16 XI) = 13821
Author unknown
Brzana : zarys dziejów wsi wydany z okazji 650-lecia istnienia (1361-2011) - Sarkowicz, Henryk (1941- )
Sarkowicz, Henryk (1941- )
A Magas Tátra részletes kalauza
Author unknown
Wiadomości. 2014, nr 12 (grudzień) = nr 227
Author unknown
Krakowski "Czas" 1848-1939 - cykl wystaw
Author unknown
Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny. 1971, nr 1 = nr 99
Author unknown
Narciarstwo. Różne 1920-1938 [41]
Author unknown
Przekrój. 1986, nr 2163 (23 XI)
Author unknown
Dziennik Polski. 1969, nr 109 (9 V) = nr 7845
Author unknown
Małopolska Biblioteka Cyfrowa
Neue Lodzer Zeitung. 1921-03-15 Jg 20 Nr 73
Author unknown
Nowy Kurjer Łódzki : dziennik polityczny, społeczny i literacki. 1914-11-24 R. 4 nr 274
Author unknown
Express Ilustrowany. 1946-10-04 R. 1 nr 257
Author unknown
Głos Kutnowski : organ WK i ŁK Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1950-04-01 R. 3 (6) nr 90
Author unknown
Neue Lodzer Zeitung : die älteste, grosse und verbreitetste deutsche Tageszeitung in Polen. 1921-09-03 Jg 20 Nr 241
Author unknown
Głos Kutnowski : organ WK i ŁK Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1950-04-22 R. 3 (6) nr 109
Author unknown
Kurjer Łódzki. 1933-01-27 R. 33 nr 27
Author unknown
Neue Lodzer Zeitung. 1912-08-06 Jg 11 Nr 353 Morgen-Ausgabe
Author unknown
Express Ilustrowany. 1947-06-30 R. 2 nr 176
Author unknown
Nowy Kurjer Łódzki : dziennik polityczny, społeczny i literacki. 1915-02-24 R. 5 nr 54
Author unknown
Nowy Kurier Łódzki : dziennik polityczny, społeczny i literacki. 1914-04-21 R. 4 nr 90
Author unknown
Neue Lodzer Zeitung. 1921-01-04 Jg 20 Nr 3
Author unknown
Express Ilustrowany. 1946-12-17 R. 1 nr 331
Author unknown
Nowy Kurjer Łódzki : dziennik polityczny, społeczny i literacki. 1916-06-08 R. 18 nr 155
Author unknown
Express Ilustrowany. 1946-12-31 R. 1 nr 343
Author unknown
Neue Lodzer Zeitung. 1921-01-07 Jg 20 Nr 6
Author unknown
Nowy Kurjer Łódzki : dziennik polityczny, społeczny i literacki. 1915-05-04 R. 5 nr [121]
Author unknown
Głos Kutnowski : pismo Polskiej Partii Robotniczej. 1948-06-24 R. 4 nr 172
Author unknown
Neue Lodzer Zeitung. 1921-01-08 Jg 20 Nr 7
Author unknown
Głos Kutnowski : pismo Polskiej Partii Robotniczej. 1948-07-13 R. 4 nr 191
Author unknown
Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login