Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2012-03-01
Instytucja koordynująca: Stowarzyszenie Cyfrowa Galicja
Kontakt: http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra
Lokalizacja: Tarnów

Tarnowsko – Galicyjska Biblioteka Cyfrowa została uruchomiona i jest prowadzona przez Stowarzyszenie „Cyfrowa Galicja” z siedzibą w Tarnowie. Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku, zajmując się w tym czasie gromadzeniem materiałów przeznaczonych do zeskanowania i umieszczenia w bibliotece cyfrowej.W swej działalności Stowarzyszenie ma zamiar bazować głównie na zbiorach prywatnych z obszaru byłej Galicji.

Przez swą działalność chcemy uchronić przed zniszczeniem lub zapomnieniem unikalne, często istniejące w jednym egzemplarzu obiekty. Zbiory w naszej bibliotece będą źródłem wiedzy dla historyków, pasjonatów przeszłości, genealogów, studentów, uczniów. Chcemy również by służyły osobom niepełnosprawnym, dla których tradycyjne biblioteki są często niedostępne.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]