Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >
27 lipca 2017

Dlaczego warto dołączyć do FBC?

FBC daje instytucjom kultury i nauki unikalne możliwości promocji zbiorów dostępnych w Internecie. FBC to także sieć kilkuset instytucji, które wymieniają się między sobą doświadczeniami w zakresie digitalizacji i udostępniania zbiorów on-line.