Plakaty filmowe i teatralne

Jak można się spodziewać, największa ilość plakatów filmowych wśród zbiorów polskich bibliotek cyfrowych znajduje się w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego czyli w mieście najbardziej znanej szkoły filmowej w Polsce. Jednak w tej bibliotece dostęp do plakatów jest ograniczony – udostępniane są one w uzasadnionych przez użytkowników przypadkach. Mimo to, czytelnicy zbiorów bibliotek należących do Federacji Bibliotek Cyfrowych znaleźć mogą mnóstwo plakatów filmowych i teatralnych także w innych bibliotekach cyfrowych. Pokaźna ilość takich zbiorów znajduje się w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej – są to plakaty mniej i bardziej znanych obrazów zarówno filmowych jak i teatralnych, unaoczniające głównie nurt tzw. Polskiej Szkoły Plakatu – m.in.: Cyrk w cyrku; Sanatorium pod klepsydrą; Nie będę Cię kochać; Znachor; Don Juan; Wędrówka mistrza KościejaSpory zbiór afiszów obejrzeć w Bibliotece Cyfrowej UMCS, gdzie znajdują się także starsze plakaty filmowe np.: Flip i Flap w zabawnej komedii amerykańskiej Wilki Morskie z 1947 r. Elbląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia ogromną kolekcję starych plakatów teatralnych z XIX i początku XX wieku – głównie w języku niemieckim (Otello, W czepku urodzona). Natomiast w Bibliotece Multimedialnej Teatru NN znajdziemy piękne afisze teatralne spektakli i wydarzeń teatralnych w drugiej połowie XX w. (plakaty spektakli Teatru Wizji i Ruchuspotkanie z teatrem Tadeusza Kantora).

Don Juan
Don Juan
Flip i Flap - Wilki Morskie
Flip i Flap – Wilki Morskie
Grupa Chwilowa - Scenariusz
Grupa Chwilowa – Scenariusz
Nie będę Cię kochać
Nie będę Cię kochać
Niedzielny poranek
Niedzielny poranek
Odprawa posłów greckich
Odprawa posłów greckich
Ostatni występ Grocka
Ostatni występ Grocka
Piękny listopad
Piękny listopad
Rzecz o Fauście
Rzecz o Fauście
Sanatorium pod klepsydrą
Sanatorium pod klepsydrą
Śnieg - dramat w 4-ch aktach
Śnieg – dramat w 4-ch aktach
Przygody Muchhausena
Przygody Muchhausena
Wędrówka mistrza Kościeja
Wędrówka mistrza Kościeja
Wiatr w oczy
Wiatr w oczy
7 maja 2016 /

autor: Redakcja portalu FBC

Dodaj komentarz