Widok załobny dwoch znakomitych pogrzebow, ś. p. Jasnie Wielmoznego Pana Jegomosci Pana Augustyna na Kościelcu, y Dźiałyniu Chrabi Działynskiego, Woiewody Kaliskiego, Kawalera Orderu Orła Białego, Konwentu Pakostskiego Wielebnych OO. Reformatow Fundatora, y Syndyka Apostolskiego, w Dźiedźicznym Fundacyi swoiey Grobie Roku Pańskiego 1759. Dnia 1. Czerwca pochowanego. Y przy godney pamięći Oycu swoim Roku Pańskiego 1762: Dnia 30. Września pogrzebioney ś. p. Jasnie Wielmozney Pani Jey Mosci Pani Brygitty z Działyńskich Czapski, Woiewodziny Malborskiey, Starosciny Koscierzynskiey. Przy ostatniey Domowi Fundatorskiemu powinnośći, z iak naypilnieyszym uśiłowaniem odprawioney, przez X. Benedykta Roszkowskiego, WielkiPolskiey Prowincyi Reformata, Konwentu Poznańskiego Kaznodźieię, za pozwoleniem Zwierzchnośći do Druku podany

Title:
Creator:
Subject:
Description:
Place of publishing:
Publisher:
Date issued:
Type:
Format:
Call number:
Language:
Rights:
Access rights:
License:
Rights holder:
Digitisation:
Location of original object:

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2017 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login

Build query

Add next query element