3.238.132.168abc

backup - polityka tworzenia kopii bezpieczeństwa - FBC - Pytania i odpowiedzi
  • Rejestracja

backup - polityka tworzenia kopii bezpieczeństwa

0 głosów
Jaką politykę buckupu stosujecie Państwo w swoich instalacjach dlibry? Jaki jest maksymalny czas (RPO) z jakiego dane mogą być utracone, 24h czy może więcej? Czy backup jest tworzony online bez przerywania dostępu do bazy, czy też przy wyłączonym systemie w godzinach nocnych?
pytanie zadane 15 marca 2014 w Inne pytania przez użytkownika gabrys (260)
edycja 15 marca 2014 przez użytkownika gabrys
    

1 odpowiedź

0 głosów
Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu dLibra, zależy od tempa przyrostu danych w danej bibliotece cyfrowej. Wszelkie działania w tym zakresie powinna podejmować osoba administrująca serwerem biblioteki cyfrowej, wykorzystując do tego celu dedykowane narzędzia systemowe, odpowiednie do archiwizacji plików (zależne od posiadanej wersji systemu operacyjnego) oraz niezależnie, narzędzia do wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Zazwyczaj dostarczane przez producenta wykorzystywanej bazy. Powyższe czynności powinny być wykonywane w godzinach nocnych, kiedy nie są dodawane nowe obiekty do Biblioteki Cyfrowej.

Więcej informacji na temat sposobu wykonywania kopii systemu dLibra  można uzyskać pod adresem:

https://confluence.man.poznan.pl/community/pages/viewpage.action?pageId=13631809#id-10.Najcz%C4%99%C5%9Bciejzadawanepytania-CzydLibrasamaprzeprowadzabackup?Kt%C3%B3repliki/folderypowinnyzosta%C4%87zabezpieczone
odpowiedź 9 marca 2015 przez użytkownika Błażej Betański (1,240)
dlaczego tak duże środowisku nie ma własnego mechanizmu backupu i odtwarzania ?????????????????????????????????????????????
...