Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biuletyn EBIB

Adres WWW: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib
Dostępna on-line od dnia: 1999-04-01
Instytucja koordynująca: Stowarzyszenie EBIB
Lokalizacja: Nałęczów

Biuletyn EBIB jest czasopismem fachowym dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 9-10 numerów rocznie.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]