Tadeusz Kościuszko

W 2017 r. obchodzimy dwusetną rocznicę śmierci polskiego i amerykańskiego bohatera oraz generała, Tadeusza Kościuszki. Z tej okazji Sejm RP ustanowił rok 2017 rokiem Kościuszki, a jego obchody, które zainicjował Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie odbędą się pod patronatem UNESCO oraz prezydenta RP. Oficjalna inauguracja uroczystości nastąpi 24 marca, w rocznicę insurekcji kościuszkowskiej. Wydarzenia związane z rocznicą śmierci Kościuszki będą trwały praktycznie cały rok – odbędą się różne inscenizacje historyczne, filmy, wystawy, konkursy, wydanie monet okolicznościowych przez Narodowy Bank Polski, a także międzynarodowa konferencja naukowa. W zbiorach repozytoriów należących do Federacji Bibliotek Cyfrowych znajdziemy sporo publikacji, które pozwolą nam przypomnieć o dokonaniach generała.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jest dość bogato wyposażona pod tym względem – znajdziemy w niej sporo krótszych i dłuższych biografii Kościuszki – wybraliśmy dwie ciekawsze – pierwsza z rycinami, tablicami kolorowymi i autografem Kościuszki z 1902 r.; druga z 1917 r., napisana barwnym, emocjonalnym językiem, chwaląca zasługi, ale opisująca życie osobiste i rodzinne generała. Oprócz tego, w tym samym repozytorium znajduje się 6-tomowy zbiór odezw i raportów Tadeusza Kościuszki wydany w 1870 r. (tom I). Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA poza portretami datowanymi na koniec XIX w. (1, 2) udostępnia między innymi sztukę Bogusławy Mańkowskiej z 1880 r. – Tadeusz Kościuszko, czyli cztery chwile z życia tego bohatera oraz plakat wystawy historycznej „1746-1817 – Tadeusz Kościuszko” w Muzeum Narodowym w Krakowie. Pojedyncze interesujące obiekty związane z Kościuszką znajdziemy także w wielu innych repozytoriach cyfrowych: Śląskiej Bibliotece Cyfrowej – Wydawnictwo okolicznościowe dla młodzieży napisane przez Helenę Witkowską w stuletnią rocznicę zgonu Tadeusza Kościuszki; Kujawsk0-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej – akwafortę portretową Kościuszki z 1948 r.; Bibliotece Cyfrowej UMCS – krótką biografię z 1917 r., dotyczącą głównie dokonań wojskowych bohatera; PAUart, katalogu zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności – piękną kartkę z dedykacją z okazji imienin zawierająca ozdobny wizerunek Kościuszki z około 1892 r., pochodzącą z albumu Teofila Lenartowicza; oraz Cyfrowym Muzeum Narodowym w Warszawie – w tym przypadku są to głównie obrazy i grafiki zawierające portrety i sceny z życia Kościuszki (np. miniaturowy gwasz „Tadeusz Kościuszko w sukmanie według Kazimierza Wojniakowskiego”).

Gwasz
Gwasz
Kartka imieninowa
Kartka imieninowa
Kościuszko na koniu
Kościuszko na koniu
Rycina
Rycina

Tadeusz Kościuszko
Młody Kościuszko
Młody Kościuszko
Plakat
Plakat
Portret
Portret
Portret
Portret
20 marca 2017 /

autor: Redakcja portalu FBC

Komentarze są wyłączone.