Maria Skłodowska-Curie

Repozytoria w Federacji Bibliotek Cyfrowych to nie tylko czasopisma, archiwalne fotografie, starodruki czy indywidualne prace wybranych twórców – to także obiekty dokumentujące życie i dorobek naukowy wybitnych jednostek. W poniższym wpisie chcielibyśmy przedstawić jedną z najbardziej znanych historycznych postaci świata nauki nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Maria Skłodowska-Curie była profesorem Sorbony, ale także jedyną kobietą, która otrzymała dwukrotnie nagrodę Nobla – pierwszą w dziedzinie fizyki, a drugą w dziedzinie chemii. Tym samym jest jedną z najczęściej wymienianych osób – symboli zarówno najważniejszych momentów emancypacji kobiet na przełomie XIX i XX w., jak i feminizmu w ogóle. Co ciekawe, laureatami nagrody Nobla są też mąż oraz córka Marii – Pierre i Irène Curie.

W zasobach bibliotek należących do Federacji Bibliotek Cyfrowych znajdziemy sporo obiektów dokumentujących życie naukowe oraz prywatne Marii. Nie będzie zaskoczeniem to, że najwięcej publikacji tego typu udostępnia Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, są to głównie książki i broszury biograficzne na temat wybranych okresów działalności badaczki: artykuł Dla Polski i Francji. Maria Curie-Skłodowska w latach I wojny światowej, Amerykańska podróż Madame Curie czyli opis dwóch wypraw Marii do Ameryki, francuskojęzyczna biografia Madame Curie ilustrowana ciekawymi fotografiami z życia prywatnego, oraz Autobiografia napisana przez Marię w 1923 r. na prośbę przyjaciół amerykańskich, a wydana w Polsce w 1990 r. Jeśli chodzi o dorobek naukowy badaczki, można go znaleźć w paru cyfrowych repozytoriach FBC. Wolne lektury udostępniają dzieło, które było zarazem pracą doktorską uczonej – Badanie ciał radioaktywnych. W Bibliotece Cyfrowej Politechniki Śląskiej przeczytamy polską i francuską (1, 2) wersję rozprawy pt. Promieniotwórczość, autorstwa małżeństwa Curie. Podlaska Biblioteka Cyfrowa udostępnia natomiast krótką historię badaczki oraz jej osiągnięć naukowych pt. Maria Skłodowska-Curie i historia odkrycia radu z 1925 r. W Bibliotece Cyfrowej WBP w Lublinie przeczytamy z kolei pracę O nowych ciałach promieniotwórczych odczytaną przez Marię na wspólnym posiedzeniu Sekcyi Chemicznej i Fizycznej IX Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie w lipcu 1900 r. Na koniec przedstawiamy bardzo ciekawy zbiór planszplakatów ilustrowanych m.in. skanami prywatnych listów uczonej, umieszczonych w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej – pochodzą one z wystawy z 2011 r. „Polska – sprawy i ludzie. Z korespondencji Marii Skłodowskiej-Curie” z części „Nauka”.

Maria przy pracy z córką Ireną
Maria przy pracy z córką Ireną
maria-z-corkami
Maria z córkami
Maria z mężem na rowerach
Maria z mężem na rowerach
Maria Curie
Maria Curie
Pocztówka
Pocztówka
12 grudnia 2016 /

autor: Redakcja portalu FBC

Komentarze są wyłączone.