Witold Gombrowicz

Tego twórcy nikomu przedstawiać nie trzeba – jego dorobek literacki już dawno wpisał się w kanon nie tylko lektur szkolnych, ale także w niezbędnik każdego człowieka w mniejszym lub większym stopniu zainteresowanego kulturą. W zbiorach bibliotek należących do Federacji Bibliotek Cyfrowych nie znajdziemy dzieł Gombrowicza, bo to jeszcze nie czas na umieszczanie ich w domenie publicznej. Znajdziemy natomiast mnóstwo esejów, opracowań badawczych, artykułów i recenzji na tematy powiązane z życiem lub twórczością pisarza. Najwięcej z nich oferuje Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – to m.in. eseje: Gombrowicz palimpsestowy; Gombrowicz i natura; Między buntem a ucieczką (autorstwa znanego krytyka literackiego Jana Błońskiego), Przyprawianie gęby Gombrowiczowi czy krótkie opowiadanie pt. UszyJako kolejne w ilości publikacji na temat pisarza przodują repozytoria związane z ośrodkami naukowymi: Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (Gombrowicz wobec „wielkości”esej o wpływie twórcy na kulturę argentyńską Pisarz jako czytelnik; O Kronosie Gombrowicza) i Platforma Otwartych Czasopism Naukowych UAM (analiza Gombrowicz a polski film fabularny; There is no such thing as Society. „Ferdydurke” w neoliberalizmie, postmodernizm i płeć; Łydczaność). Pojedyncze publikacje dostępne są również w: Bibliotece Multimedialnej Teatru NN (Mowa ciała – recenzja sztuki teatralnej), Repozytorium Cyfrowym Otwartej Nauki (Poe – Gombrowicz. Zbrodnia i parodia.) oraz Płockiej Bibliotece Cyfrowej (Stulecie Gombrowicza – referaty wygłoszone podczas sesji naukowej z okazji Roku Witolda Gombrowicza).

Stulecie Gombrowicza
Stulecie Gombrowicza
Ślub - plakat
Ślub – plakat
10 sierpnia 2016 /

autor: Redakcja portalu FBC

Dodaj komentarz