Aktualna liczba użytkowników 149
Dostępnych publikacji 2 265 937
wybierz
litery normalne litery duże litery ogromne

Wyniki wyszukiwania

7

Zapytanie: Temat i słowa kluczowe = "Karolingowie - dynastia"

Wyniki: 7 (zmień zapytanie)

1. Tekst The Power of the King, the Power of the Bishop: The Council of Fismes in 881 in the Face of a Crisis within the Carolingian Monarchy – Fałkowski, Wojciech (1952- ) [logo]
2. Tekst The Carolingian speculum principis - the Birth of a Genre – Fałkowski, Wojciech (1952- ) [logo]
3. Tekst Versuch einer Pragmatischen Geschichte der Lehen aus den Zeiten vor der Errichtung der Fränkischen Monarchie bis zur Erlöschung des Karolingischen Stammes in Deutschland von D.H.B. – Büchler, H. [logo]
4. Tekst Epitafia w społeczeństwie karolińskim – Pysiak, Jerzy [logo]
5. Tekst Carolingian influences on the West Slavs' arms and armour – Wachowski, Krzysztof (1943- ) [logo]
6. Tekst Karl der Große : ein Vortrag – Janssen, Johannes (1829-1891) [logo]
7. Tekst Bibliotheca rerum Germanicarum. T. 4, Monumenta Carolina [logo]
1.

The Power of the King, the Power of the Bishop: The Council of Fismes in 881 in the Face of a Crisis within the Carolingian Monarchy – Fałkowski, Wojciech (1952- )

Data: 2006

Typ zasobu: Artykuł

Temat i słowa kluczowe: duchowieństwo, władcy, Karolingowie (dynastia), spór o inwestyturę, średniowiecze

Biblioteka cyfrowa: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

2.

The Carolingian speculum principis - the Birth of a Genre – Fałkowski, Wojciech (1952- )

Data: 2008

Typ zasobu: Artykuł

Temat i słowa kluczowe: Karolingowie (dynastia), średniowiecze, władza królewska, władcy

Biblioteka cyfrowa: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

3.

Versuch einer Pragmatischen Geschichte der Lehen aus den Zeiten vor der Errichtung der Fränkischen Monarchie bis zur Erlöschung des Karolingischen Stammes in Deutschland von D.H.B. – Büchler, H.

Data: 1785

Typ zasobu: stary druk

Temat i słowa kluczowe: prawo feudalne, lenno, Niemcy - historia, Karolingowie - dynastia, Uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą, 18 w.

Biblioteka cyfrowa: Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

4.

Epitafia w społeczeństwie karolińskim – Pysiak, Jerzy

Data: 2010

Typ zasobu: Recenzje

Temat i słowa kluczowe: Francja 8 w.; 9 w. ; 10 w.; 11 w., Karolingowie (dynastia), epigrafika francuska

Biblioteka cyfrowa: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

5.

Carolingian influences on the West Slavs' arms and armour – Wachowski, Krzysztof (1943- )

Data: 1994

Typ zasobu: Artykuł

Temat i słowa kluczowe: Słowianie zachodni, uzbrojenie wczesnośredniowieczne, broń wczesnośredniowieczna, Słowianie zachodni i kultura karolińska -- kontakty, 7-10 w. -- Europa zachodnia, Karolingowie (dynastia)

Biblioteka cyfrowa: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

6.

Karl der Große : ein Vortrag – Janssen, Johannes (1829-1891)

Data: 1867

Typ zasobu: Tekst

Temat i słowa kluczowe: Karolingowie (dynastia), historia Europy zachodniej, władcy wczesnośredniowieczni, Karol I Wielki (król Franków i cesarz rzymski ; 742-814), średniowiecze wczesne -- Europa zachodnia, historia średniowiecza wczesnego

Biblioteka cyfrowa: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

7.

Bibliotheca rerum Germanicarum. T. 4, Monumenta Carolina

Data: 1867

Typ zasobu: Tekst

Temat i słowa kluczowe: władcy wczesnośredniowieczni, Karolingowie (dynastia), źródła historyczne wczesnośredniowieczne, Karol I Wielki (król Franków i cesarz rzymski ; 742-814), historia średniowiecza wczesnego, średniowiecze wczesne -- Europa zachodnia, historia Europy zachodniej, źródła pisane do historii Europy zachodniej, historia Niemiec

Biblioteka cyfrowa: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Ładowanie...